News CCI Brasov

Cooperare teritorială europeană 2014-2020: Reglementări financiare pentru 12 programe

(0 voturi)
Cooperare teritorială europeană 2014-2020: Reglementări financiare pentru 12 programe

Guvernul a adoptat miercuri, 19 august a.c., o Ordonanță referitoare la cele 12 programe pe care România le gestionează, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în perioada 2014-2020, în cadrul Obiectivului „Cooperare teritoriala europeana” (Interreg).  

MDRAP coordoneaza managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente acestor programe și este Autoritate de management (AM) pentru 6 dintre aceste programe și Autoritate naționala (AN) pentru alte 6.

Ordonanța reglementează modul de alocare a fondurilor către bugetele instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, și stabileste circuitele financiare ale programelor de cooperare teritoriala europeana. Este vorba atat de fondurile externe nerambursabile, cât și de cofinanțarea de la bugetul de stat.

Actul normativ prevede, astfel, modul de întocmire a documentelor bugetare, fiind specificate ce tipuri de sume vor fi cuprinse in bugetul MDRAP, cu rol de AM /AN, in vederea asigurarii unei gestionari eficiente a fondurilor programelor.

Ordonanta prevede posibilitatea suportarii, de la bugetul de stat, a unei parti din cofinantarea necesara si a acordarii de plati in avans catre proiecte si catre contractori, conform prevederilor legale in vigoare.

Ordonanta reglementeaza, de asemenea, transferul de fonduri de la AM/AN la beneficiari si responsabilitatile acestora in recuperarea oricaror sume platite necuvenit in cadrul programelor derulate. Pentru alinierea la regulamentele programelor, actul normativ prevede obligativitatea efectuarii controlului de prim nivel asupra beneficiarilor lideri sau parteneri din Romania ai unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, precum si a constituirii sistemului national de control de prim nivel. Acesta are atributii de verificare a furnizarii de produse si de servicii cofinantate, a realizarii lucrarilor, a conformitatii cheltuielilor declarate cu legislatia aplicabila, cu programul operational si cu conditiile de acordare a contributiilor pentru proiectul respectiv. In acelasi sens, beneficiarii sunt obligati sa asigure accesul autoritatilor cu atributii de verificare, control de prim nivel si audit la locatiile proiectelor si la documentele si informatiile legate de acestea.

Cele 12 programe de cooperare teritoriala europeana beneficiaza de cofinantare europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) si Instrumentul European de Vecinatate (ENI), astfel:

• FEDR:


o Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria;

o Programul Interreg V-A Romania- Ungaria;

o Programul transnational Dunarea;

o Programul de cooperare interregionala INTERREG EUROPE;

o Programul de cooperare URBACT III;

o Programul de cooperare INTERACT III;

o Programul de cooperare ESPON 2020

• IPA II:


o Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontaliera Romania – Serbia.

• ENI:


o Programul operational comun Romania-Ucraina 2014-2020;

o Programul operational comun Romania-Republica Moldova 2014-2020;

o Programul operational comun Bazinul Marii Negre 2014-2020;

o Programul de cooperare transfrontaliera ENI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2014-2020.

Pentru sprijinirea beneficiarilor finantarii, se asigura de la bugetul de stat un procent de maxim 13% din cheltuielile eligibile in cazul proiectelor finantate din FEDR si IPA si de maxim 8% pentru programele finantate din ENI.

Informatii suplimentare:

Obiectivul „Cooperare teritoriala europeana” (Interreg) vizeaza dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere prin initiative locale si regionale realizate in comun, consolidarea cooperarii transnationale prin actiuni menite sa favorizeze dezvoltarea teritoriala integrata, prin realizarea de activitati de conectare in retea si prin schimburi de experienta intre autoritatile regionale si locale. Interreg reprezinta unul dintre scopurile Politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Programele Interreg presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate si administrate in comun de partenerii din statele participante:

• intre regiuni din state vecine, in cadrul cooperarii transfrontaliere - prin care se finanteaza proiecte de accesibilitate (transport si tehnologia informatiei), mediu si prevenirea riscurilor, dezvoltarea economica si sociala si actiuni „people to people”;

• intre regiuni dintr-un anumit spatiu geografic, in cadrul cooperarii transnationale - prin care se finanteaza actiuni si dezvoltarea de retele care sa duca la dezvoltare teritoriala integrata in domenii precum inovatia, mediul, accesibilitatea si dezvoltarea urbana;

• intre regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, in cadrul cooperarii interregionale – cooperarea intre autoritatile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienta si bune practici intre regiunile UE, prin constituirea de retele intre orasele si intre cercetatorii din UE.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 privind obiectivul de cooperare teritoriala europeana
HG 274/22.04.2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului national, a punctelor nationale de contact si a persoanei nationale de contact, precum si a unitatilor de control de prim nivel, in vederea implementarii programelor de cooperare la care participa Romania in perioada de programare 2014-2020
Sursa: www.immromania.ro/ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice