News CCI Brasov

Finanțări nerambursabile pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural prin PNDR 2014 – 2020

(0 voturi)
Finanțări nerambursabile pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural prin  PNDR 2014 – 2020

Vă anunțăm lansarea primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanțare pentru Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din cadrul PNDR 2014 - 2020. 

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea în perioada 24.09.2015 – 18.12.2015 a primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanțare pentru Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din cadrul PNDR 2014 - 2020, în ceea ce privește investițiile pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale ‐ cămine culturale. Proiectele vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.
Beneficiari eligibili:
 Comune;
 ONG‐uri;
 Unități de cult;
 Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B (Lista monumentelor istorice 2004, conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004).
Cheltuieli eligibile:
 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
 restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B şi construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
 modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale;
 achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.


Sprijinul public nerambursabil este în cuantum de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 500.000 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Sub‐Măsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 Euro.
Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub-măsura 7.6 este de 97.000.000 euro.
Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pentru a fi admise, cererile de finanţare trebuie să aibă punctajul mai mare decât pragul de calitate precizat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte. În cazul în care estimarea punctajului de către solicitant este mai mare cu cel puţin 20% decât punctajul real rezultat în urma evaluării, selecţia Cererii de finanţare va fi amânată pentru ultima fază procedurală sub rezerva disponibilului alocat pentru sesiunea în cauză.

Pragurile de calitate lunare sunt:
 60 de puncte în perioada 24.09 – 31.10.2015
 40 de puncte în perioada 01.11 – 30.11.2015
 20 de puncte în perioada 01.12 – 18.12.2015

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;