News CCI Brasov

Condiții generale pentru accesarea fondurilor europene nermabursabile POR 2014-2020

(0 voturi)
Condiții generale pentru accesarea fondurilor europene nermabursabile POR 2014-2020

Vă anunțăm că a fost aprobată versiunea finală a Programului Operațional Regional 2014-2020 - Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor. 

Acest program este finantat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și are cea mai mare contribuție la dezvoltarea regională a României.

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Axe prioritare, obiective tematice și priorități de investiție
Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa Prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Axa Prioritară 12 - Asistență tehnică

Alocarea financiară
În perioada de programare 2014-2020, Programului Operațional Regional îi sunt alocate 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv circa 1,5 miliarde euro contribuția națională (buget de stat, bugete locale).
In etapa urmatoare se vor publica ghidurile specifice pentru fiecare apel de proiecte, spre consultare publică, în baza cărora vor fi elaborate cererile de finanțare pentru POR 2014-2020.

Beneficiari eligibili:
Axa Prioritară 1 - Entități juridice constituite care furnizează activităţi de transfer tehnologic.
Axa Prioritară 2 - IMM-uri cu istoric de minim 1 an ; Incubatoare și Acceleratoare de afaceri
Axa Prioritară 3 - Unităţi Administrativ-Teritoriale, respectiv autoritățile
Axa Prioritară 4 - Unităţile Administrativ-Teritoriale, reprezentate de municipiile reședință de județ
Axa Prioritară 5 - Autorități ale administrației publice locale, autorităţi ale administraţiei centrale, Unitățile de cult, ONG-uri
Axa Prioritară 6 - UAT judeţ, parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT judeţ/oraş/municipiu/comună)
Axa Prioritară 7 - Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) si parteneriate între ele
Axa Prioritară 8 - Unităţi administrativ Teritoriale (APL); parteneriate între acestea şi Ministerul Sănătății; Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii; parteneriate între acesta și autoritățile și instituțiile publice locale
Axa Prioritară 9 - Grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție
Axa Prioritară 10 - unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale); instituţii de învăţământ superior de stat
Axa Prioritară 11 - ANCPI- Agentia Nationala de cadastru si publicitate Imobiliara

Lansarea apelurilor de proiecte
În cadrul POR 2014-2020 se lansează în principiu apeluri de proiecte pentru fiecare axă prioritară/ prioritate de investiții/ operațiune, după caz, cu termen limită pentru depunere a cererilor de finanțare şi în limita alocării financiare aferente apelului de proiecte.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;