News CCI Brasov

START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis la LINIA DE SOSIRE

(0 voturi)
START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis la LINIA DE SOSIRE

2 decembrie 2015 - Conferința de încheiere a proiectului START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis”. 

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, în calitate de beneficiară, organizează conferința de încheiere a proiectului „START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis”, implementat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bacău, Asociația Happy Moms și CIT Irecson – Centrul de informare tehnologică SRL - în perioada februarie 2015 – decembrie 2015, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară  3 – „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Bugetul total eligibil alocat a fost de 6.861.536,00 lei, din care contribuţie proprie 137.230,72 lei.lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Bugetul total eligibil alocat a fost de 6.861.536,00 lei, din care contribuţie proprie 137.230,72 lei.

Datorită eforturilor conjugate ale consultanților Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov și ale partenerilor săi, proiectul a fost finalizat cu succes, toți indicatorii au fost atinși, valorile acestora fiind mai mari de 100%.

Obiectivul general:

Prin implementarea proiectului s-a urmărit creșterea abilității persoanelor de a materializa idei de afaceri, prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale. Grupul țintă al proiectului s-a constituit din 427 de persoane cu vârsta peste 18 ani (din care 220 de femei), din regiunile de dezvoltare Centru și Nord – Est. Dintre aceștia 52,08% sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, înmatriculați în învățământul superior.

Obiective specifice:
 Creșterea conștientizării și crearea unei atitudini pozitive față de cultura antreprenorială bazată pe inovare;
 Creșterea capacității individuale de ocupare pe cont propriu a persoanelor peste 18 ani prin consiliere, formare profesională asistență și sprijin pentru inițierea afacerilor;
 Creșterea ratei de ocupare în sectoarele turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii, procesarea alimentelor și a băuturilor.


Toate persoanele aparținând grupului țintă au urmat cursurile de formare de dezvoltare a competențelor antreprenoriale bazate pe inovare. Participanții la curs au învățat ce este și cum se elaborează un plan de afaceri (teorie și practică), iar la finalul programului de formare au fost acordate diplome ce atestă competențele dobândite.
Totodată, membrii grupului țintă au beneficiat de asistență gratuită în cadrul celor 4 centre de sprijin, ce au fost înființate și dezvoltate în cadrul proiectului în regiunile Centru, respectiv Nord-Est, și vor putea folosi cunoștințele solide acumulate pentru inițierea unei afaceri și dezvoltarea acesteia. Centrele de sprijin vor continua să funcționeze și după terminarea perioadei de implementare, demonstrând continuitatea și sustenabilitatea proiectului.
Prin acest proiect au fost finanțate 48 de idei de afaceri start-up (inclusiv prin intermediul proiectelor de tip start-up și spin-off inovativ) prin intermediul schemei de ajutor de minimis. Astfel finanțarea maximă a fost de 20.000 euro / întreprindere100% nerambursabilă.
Prin acest proiect, s-au creat oportunități crescute de înființare de noi afaceri inovative ce au generat ca rezultat imediat 100 noi locuri de muncă, fapt ce va contribui la creșterea competitivității celor două regiuni de interes și la dezvoltarea unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în cadrul proiectului, prin intermediul centrelor de sprijin create și dezvoltate. 

Scopul final al proiectului a fost atins: prin educație nonformală antreprenorială la nivelul regiunilor de interes, bazată pe inovare și transfer tehnologic, a crescut abilitatea persoanelor grupului țintă de a materializa ideile de afaceri, prin promovarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare, susținerea și sprijinirea noilor afaceri înființate.

Conferința va avea loc la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, str. M. Kogalniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, Brașov, în data de 2 decembrie 2015, orele 11.00.