News CCI Brasov

Oportunități de finanțare pentru industria alimentară și panificație

(0 voturi)
Oportunități de finanțare pentru industria alimentară și panificație

Vă prezentăm Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”: schema de ajutor de stat si schema de minimis-Varianta consultativă. 

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă prezintă două scheme aferente Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”:
• Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” și
• Schemei de minimis ” Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER

Obiectivele specifice ale schemei de ajutor de stat GBER vizează :
1.Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse nongricole sau de o calitate superioară;
2.Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;
3.Creşterea numărului de locuri de muncă.

Beneficiari eligibili:
-întreprinderile care realizează in mediul urban/rural investiţii iniţiale sau investiţii iniţiale in favoarea unei
noi activităţi economice în active corporale şi/sau necorporale - IMM-urile si Intreprinderile mari;
-întreprinderi individuale, PFA, întreprinderi familiale, SRL;
-societăți cooperative, cooperative agricole, grup de producători.

Investiția trebuie sa se încadrează în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile:
• Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente. Pentru oricare din aceste operatiuni este eligibila dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor nonagricole (ex. etichetare, ambalare);
• Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor agro-alimentare, ca și operațiuni legate de investiția inițială;

Cheltuieli eligibile:
• Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate, extinderea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
• Construcții destinate unei etape sau întregului proces tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse nonagricole)-sortare-condiționare materie prima, -procesare-comercializare);
• Achiziţionarea, în leasing financiar (cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor nonagricole în cadrul lanțurilor alimentare integrate.
• Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor (inclusiv pentru ambalarea, etichetarea produselor) necesare activităţii descrise prin proiect.
• Mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității eligibile descrise în proiect:
 Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
 Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 Rulote și autorulote alimentare;
• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității ca și investitii secundare valoric legate de investiția inițială sau investitia initiala in favoarea unei noi activitati finanțată în cadrul aceluiași proiect de investiții.
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt :
 înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor neagricole
 etichetarea (crearea conceptului);
 creare de marcă înregistrată/brand.

Asistenţa financiară
Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme GBER aferenta SM 4.2 nu poate depăşi plafonul maxim euro/proiect ,după cum urmează:
i. 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
ii. 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
iii. 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat
IMM, inclusiv inclusiv cooperative și grupuri de producători 50% iar Intreprinderile mari 40%.

SCHEMA DE MINIMIS
Solicitanţii eligibili: sunt numai întreprinderile, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finantarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă Submăsurii 4.2, adică au încheiat un contract de finanţare cu AFIR;

Costurile generale ale proiectului - acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor.
Valoarea finantarii nerambursabile
În cadrul prezentei scheme valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro/proiect și se acordă după cum urmează:
i. maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei GBER, reprezentând costuri generale pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;
ii. maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei GBER, reprezentând costuri generale pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;