News CCI Brasov

Finanțare pentru proiecte care vizează patrimoniul cultural

(0 voturi)
Finanțare pentru proiecte care vizează patrimoniul cultural

Vă informăm că s-a lansat apelul de proiecte  pentru Axa 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informează că s-a lansat apelul de proiecte pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Obiectivul specific al acestei priorităţi de investiţii este impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. În cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.
În cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor putea solicita finanţări şi implementa proiecte în toate regiunile de dezvoltare din România.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 270,83 milioane euro, perioada de depunere a acestor proiecte este 25.05.2016-25.11.2016.

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 100.000 - 5.000.000 euro, respectiv 10.000.000 euro în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ:
• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
• Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;
• Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul;
• Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
• Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la:
• numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate;
• numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenţia asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin.

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
• Unităţi administrativ-teritoriale (în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG);
• Autorităţi ale administraţiei publice centrale (în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG);
• Unitățile de cult;
• ONG-uri.

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
• Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
• Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
• Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
• Cheltuieli pentru investiţia de bază;
• Cheltuieli de informare și publicitate;
• Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.