News CCI Brasov

Finanţări pentru modernizarea exploataţiilor agricole - PNDR 2014-2020

(0 voturi)
Finanţări pentru modernizarea exploataţiilor agricole - PNDR 2014-2020

 

Vă informăm despre finanţări pentru modernizarea exploataţiilor agricole - PNDR 2014-2020. 

 

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă lansarea în perioada 28 aprilie – 31 octombrie 2016 a celei de-a doua sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanţare pentru Sub-măsura 4.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

În cadrul Sub-măsurii 4.1. Investiţii în exploataţii agricole, vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei, în special cele de dimensiuni medii.

Acțiuni eligibile:
 Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor;
 Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale;
 Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;
 Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării;
 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei
 Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;
 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Alocare financiara: 270.000.000 milioane euro.

Beneficiari eligibili:
 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 grupuri de producători si cooperative, care deservesc interesele membrilor;
Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi:
 1.000.000 euro în cazul activității de producție;
 2.000.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanțuri alimentare integrate.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, în cazul tinerilor, proiectelor implementate în zone care se confruntă cu constrângeri naturale/specifice sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.

Pragul minim de selecție a proiectelor este de 25 de puncte. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;