News CCI Brasov

Finanțări în baza H.G. nr.332/2014

(0 voturi)
Finanțări în baza H.G. nr.332/2014

S-a deschis sesiunea de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014! 

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 30.05 - 10.06.2016.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.
Bugetul sesiunii este de 250 milioane lei, intensitatea ajutorului de stat fiind de maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.


Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

Cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:
a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.