News CCI Brasov

Finanţări nerambursabile prin POR 2014-2020

(0 voturi)
Finanţări nerambursabile prin POR 2014-2020

Din 27 iulie 2016, ora 12.00, se pot depune cereri de finanțare pe Programul Operational Regional 2014-2020! Profitați! 

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că începând cu data de 27 iulie 2016, ora 12.00, microîntreprinderile pot depune cereri de finanțare pe Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.


Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderilor în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
Regiunile de dezvoltare vizate: Nord Est (40,99 mil eur), Sud Est (34,79 mil eur), Sud Muntenia (36,85 mil eur), Sud Vest Oltenia (28,02 mil eur), Vest (27,56 mil eur), Nord Vest (33,55 mil eur), Centru (32,36 mil eur).


Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, ajutorul nerambursabil acordându-se în regim de ajutor de minimis.

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban.

Eligibilitatea proiectului: activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să fie realizate în mediul urban și să vizeze domenii de activitate eligibile, autorizate in cadrul sediilor sau punctelor de lucru ale solicitanților.
Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
 Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj;
 Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie (maxim 15% din valoarea eligibilă);
 Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line;
 Servicii de consultanță/ asistență;
 Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele;
 Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern.

Cererile de finanțare de pe această prioritate de investiții se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Fiind un apel competitiv, cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;