News CCI Brasov

Program Operational Regional "Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operaţiunea A grup vulnerabil persoane vârstnice"

(0 voturi)
Program Operational Regional  "Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operaţiunea A grup vulnerabil persoane vârstnice"

Vă prezentăm Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Grup vulnerabil: persoane vârstnice, POR 2014-2020. 

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea unui nou Ghid în consultare publică POR 2014-2020. Este vorba despre Ghidul specific pentru axa prioritară 8, prioritatea de investiţie 8.1, obiectivul specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, operaţiunea A grup vulnerabil persoane vârstnice.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă Obiectivul Specific 8.3. – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupurile vulnerabile: persoane vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani , persoane cu dizabilităţi, și copii.
Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Pentru serviciile sociale destinate grupului vulnerabil ”persoane vârstnice” intervențiile se vor concentra asupra înfiinţării de servicii sociale prin centrele de zi, unităţile de îngrijire la domiciliu şi/ sau cantine sociale acolo unde nu există asemenea servicii sau sunt slab reprezentate, iar nevoia pentru asemenea servicii este motivată de starea de sărăcie/ excluziune socială sau altă situaţie de vulnerabilitate. Vor avea prioritate zonele marginalizate, localităţile mici şi zonele rurale.

Indicatori de proiect
Număr de centre sociale fără componentă rezidenţială a căror infrastructură a fost reabilitată/modernizată/extinsă/dotată
Număr de persoane vârstnice peste 65 ani - beneficiari ai proiectului.

Alocarea prezentului apel de proiecte: 26,79 milioane euro, din care 23,24 milioane euro FEDR și 3,55 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat.
Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

Regiunea de dezvoltare

Nord Est

Sud Est

Sud MunMuntenia

Sud Vest

Oltenia est Olt

Vest

Nord

Vest

Centru

Mil. Euro

4,69

3,98

4,22

3,21

3,15

3,84

3,70

 

Valoarea eligibilă a proiectului variază în funcție de obiectul acestuia și este cuprinsă între 50.000 euro și 850.000 euro.

Rata cofinanţării beneficiar: 2 %

Forma de constituire a solicitantului:
A. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public
B. Entitați de drept privat :
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, inclusiv
fundaţii şi asociaţii constituite de culte.
C.Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele A şi B.

Solicitantul de finanţare, sau unul dintre parteneri, este furnizor de servicii sociale acreditat
în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare şi are o vechime de cel puţin un an de
la înfiinţare, la data depunerii cererii de finanţare.

Activităţile orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii centrelor sociale fără componentă rezidenţială existente;
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru înfiinţarea de noi centre sociale fără componentă rezidenţială;
• asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidenţială (inclusiv branşarea la utilităţi);
• crearea/modernizarea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi;
• amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale fără componentă rezidenţială;
• dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura socială fără componentă rezidenţială, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi;

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .