News CCI Brasov

Oportunități de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM-uri din mediul urban și rural

(0 voturi)
Oportunități de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM-uri din mediul urban și rural

Vă informăm că au fost aprobate schemele de ajutor de minimis pentru programele naționale de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijloci! 

I. Programul național multianual de microindustrializare
Programul național multianual de microindustrializare stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare și este implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM - Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
Beneficiari eligibili: societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii nr. 31/1990, care au minim 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri.
Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 250.000 lei/beneficiar.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Cheltuieli eligibile:
1. Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor;
2. Mijloace de transport marfă;
3. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
4. Echipamente IT (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video;
5. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie;
6. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
7. Cursuri de formare profesională sau costurile cu formarea profesională la locul de muncă pentru noii angajaţi ai societăţii aplicante;
8. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
9. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 60.890.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 244 de beneficiari.
Durata de implementare admisă este de maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare dar nu mai târziu de 11 noiembrie 2016.

II. Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural
Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural urmărește stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural, prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural.
Beneficiari eligibili: societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii nr.31/1990, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, care au minim 3 ani fiscali consecutivi de la înregistrare (in mediul rural) la Oficiul Național al Registrului Comerţului.
Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 125.000 lei/beneficiar.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Cheltuieli eligibile:
10. Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor;
11. Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
12. Mijloace de transport marfă;
13. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
14. Echipamente IT (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video;
15. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
16. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
17. Cursuri de formare profesională sau costurile cu formarea profesională la locul de muncă pentru noii angajaţi ai societăţii aplicante;
18. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
19. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 25.900.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 207 de beneficiari.
Durata de implementare admisă este de maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare dar nu mai târziu de 11 noiembrie 2016.


III. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă stimulează dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
Beneficiari eligibili: societăţile comerciale (întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii nr. 31/1990, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, au cel putin 2 ani de la înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerţului şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior depunerii cererii de finanţare.
Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 135.000 lei/beneficiar.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Cheltuieli eligibile:
20. Echipamente IT (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/ copiator/ multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video);
21. Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor;
22. Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
23. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
24. Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
25. Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
26. Certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
27. Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
28. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
29. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
30. Participarea la cursuri de instruire pentru formare/ calificare profesională/ specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
31. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 21.049.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 156 de beneficiari.
Durata de implementare admisă este de maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare dar nu mai târziu de 11 noiembrie 2016.
Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;