News CCI Brasov

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural

(0 voturi)
Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural

Vă informăm că începând cu data de 20.07.2016 va fi activă aplicaţia de înscriere a planurilor de afaceri în cadrul Programului naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural. 

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural urmărește stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural, prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural. 
Beneficiari eligibili: societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii nr.31/1990, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, care au minim 3 ani fiscali consecutivi de la înregistrare (in mediul rural) la Oficiul Național al Registrului Comerţului. 
Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 125.000 lei/beneficiar.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
Cheltuieli eligibile: 
 Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor;
 Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 Mijloace de transport marfă;
 Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
 Echipamente IT (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video;
 Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 Cursuri de formare profesională sau costurile cu formarea profesională la locul de muncă pentru noii angajaţi ai societăţii aplicante;
 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
 Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 25.900.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 207 de beneficiari.
Durata de implementare admisă este de maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare dar nu mai târziu de 11 noiembrie 2016.

Aplicaţia va fi activă până în data de 29.07.2016.


Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;