News CCI Brasov

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

(0 voturi)
Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

Vă informăm că au fost aprobate schemele de ajutor de minimis pentru programele naționale de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. 

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Beneficiari eligibili: operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate la momentul înscrierii on-line.Sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere on-line în Program.

Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II) care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie.

Condiții obligatorii: codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale, au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 50.000 lei/beneficiar, maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului
Cheltuieli eligibile:
 Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 Active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004;
 Achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
 Autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol;
 Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web;
 Achiziţia de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului în care se desfăşoară activitatea;
 Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program;
 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/acţionarul/ administratorul societăţii aplicante;
 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.).

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/36/26 la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 500.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 10 beneficiari.

Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile: În maxim 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 11 noiembrie 2016, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;