News CCI Brasov

Finanțări nermabursabile pentru producția de energie din surse regenerabile

(0 voturi)
Finanțări nermabursabile pentru producția de energie din surse regenerabile

Vă informăm că a fost publicat, spre consultare, Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. 

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, a publicat spre consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 6.1 „Cresterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), producţie”. 

Obiectivul specific promovează acțiuni orientate spre creșterea producției de energie regenerabilă, cu accent pe resursele regenerabile mai puțin exploatate, respectiv: biomasă, biogaz și resurse geotermale, dar și acțiuni de sprijin pentru întărirea rețelei de distribuție pentru a prelua energia produsa din surse regenerabile.
Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este unul necompetitiv cu depunere continuă. Data deschiderii acestui apel de proiecte este 03.10.2016, fiind deschis pana la data de 30.06.2018.

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
- Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului proiectului (fermentatoare, silozuri, cântar basculă, rezervoare, etc);
- Achiziţia şi montajul instalaţiilor de racordare ale centralelor noi la reţele de transport/distribuţie existente, pentru transportul energiei termice.
- Achiziţia şi montajul instalaţiilor de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare.
- Dezvoltarea/modernizarea reţelelor de transport și distribuţie a energiei termice
- Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
- Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului
- Achiziţia lucrărilor de execuţie a forajelor de prelevare şi de restituire a apelor geotermale respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele geotermale numai în conformitate cu standardele specifice în cazul energiei geotermale

Solicitanții eligibili în cadrul OS 6.1. sunt Unităţi administrativ teritoriale (UAT), Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) şi Societăţi. Bugetul total alocat acestor investitii este de 83.858.824 euro.
Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 15.000.000 euro. Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .