News CCI Brasov

Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului POR 2016/2/2.1.A

(0 voturi)
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului POR 2016/2/2.1.A

O nouă revizuire a Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiții2.1.A


Autoritatea de management pentru POR a publicat in data de 29.08.2016, o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Modificarea documentului a vizat revizuirea, în Ghidul specific – Secțiunea 5 „Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor”, a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secțiunea 8 ”Verificarea, evaluare, selecția și contractarea proiectelor”
Această modificare a fost impusă de particularitățile derulării procesului de verificare, evaluare și contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.
Alte informatii

Ghidul specific PI 2.1.A - Microintreprinderi- varianta consolidata 29 august 2016