News CCI Brasov

Practica elevilor și studenților în cadrul companiilor plătită prin POCU

(0 voturi)
Practica elevilor și studenților în cadrul companiilor plătită prin POCU

Ministerul Fondurilor Europene a lansat joi 15 septembrie a.c., în consultare publică, Ghidul Solicitantului "Stagii de practică pentru elevi și studenți, în sectorul agroalimentar, industrie și servicii", cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 milioane Euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). 

Ghidul face parte din Axa prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul tematic 10 -Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării, al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Obiectivele specifice 6.13 “Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” și 6.14 “Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.”

Fondurile europene sunt alocate pentru programe de învățare la locul de muncă destinate elevilor din învățământul gimnazial și liceal și persoanelor din învățământul post-liceal, inclusiv școli de maistri, cât și studenților, în vederea facilitării tranziției de la școală la piața muncii și creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă.

Perioada de implementare a proiectelor este de minimum 9 luni și maximum 24 de luni.

Acțiunile vizate sunt: parteneriate între unități de învățământ și companii, organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă, activități de tip firmă de exercițiu, organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor pentru firmele de exercițiu, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii, crearea unui sistem de informare între companii și rețeaua unităților de învățământ privind nevoile de instruire și nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional.

Cererile de finanțare se vor depune obligatoriu în parteneriat iar bugetul alocat unei cereri de finanțare va fi cuprins între 75.000 euro și 500.000 euro (echivalentul în lei).

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului se pot transmite până în data de 30 septembrie 2016, la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .