News CCI Brasov

Finanțări de până la 5 milioane de euro pentru stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii

(0 voturi)
Finanțări de până la 5 milioane de euro pentru stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii

Noua schema de ajutoare de minimis pe perioada 2017-2023 - ajutor pentru IMM-uri!

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informează că IMM-urile vor primi ajutoare de stat de pana la 5 milioane de euro, prin noua schema de ajutoare de minimis in valoare totala de 200 de milioane de euro, pe perioada 2017-2023, conform unui proiect de hotarare de guvern. Furnizorul și administratorul schemei de minimis este Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare următoarele criterii de eligibilitate:
a) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului;
b) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
d) au capital social integral privat.
Cheltuieli eligibile:
 Construcţii pentru desfășurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea - valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfășurată;
 Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 Activele necorporale amortizabile, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală (maxim 50% din totalul costurilor eligibile).
Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 1 milion de euro reprezentând echivalentul a 4,5 milioane lei.
Intensitatea maximă a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în regiunea centru este de 70% din valoarea eligibila a proiectului, cu o valoare maximă a finanțării nerambursabile de 5 milioane de euro, echivalentul a 22,5 milioane de lei. Menționăm faptul că întreprinderile din regiunea vest vor putea beneficia de un sprijin de maxim 40%, iar cele din București – Ilfov de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Înscrierea în cadrul schemei de ajutor de stat, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina de web a MECRMA.
Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .