News CCI Brasov

POCU/89/3/7/-„Diaspora Start Up”

(0 voturi)
POCU/89/3/7/-„Diaspora Start Up”

S-a lansat ghidul programului de finanțare: „Diaspora Start Up”! 

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea unui nou Ghid al Programului Operational Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi, cu respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice „Diaspora Start Up”.

Activități/ acțiuni eligibile:

Etapa I – Formare antreprenorială:
- Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
- Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială (cel puțin 200 persoane)
- Derularea programului de formare antreprenorială (cel puțin 40 de ore/cursant) cu componenta practică, cu cel puțin 200 de planuri de afaceri elaborate de participanți în cadrul cursurilor de formare antreprenorială;
- selecție a cel puțin 20 de planuri de afaceri, precum și lista de rezervă

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri 

- Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
- Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
- Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.
- Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
- Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.
- Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
b. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.
După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a.
Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili în cadrul apelului
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:
o furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
o organizaţii sindicale şi patronate;
o membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
o autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
o asociaţii profesionale; o camere de comerţ şi industrie; o ONG-uri; o universități;
o Ministerul Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri şi instituţii/ agenţii/ organizaţii subordonate/ coordonate de acesta;
o parteneriate între categoriile mai sus menționate.
Grupul țintă este format din persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
c. au vârsta de minimum 18 ani
d. poseda cetatenia romana
e. fac dovada domiciliului sau rezidenței in strainatate în ultimele 12 luni până la momentul încrierii în grupul țintă
f. demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului,
sau 

demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,
sau
demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 30 milioane de euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia).

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este între 0-15%, în funcție de tipul entității. Durata maximă a proiectului este de 36 de luni.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .