News CCI Brasov

Recomandări pentru protejarea sediului firmei dumneavoastră!

(0 voturi)
Recomandări pentru protejarea sediului firmei dumneavoastră!

Inspectoratul de Poliție Județean Brașov -Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalității  vă informează!

Obiectele de valoare sau banii lichizi vor fi întotdeauna în atenţia infractorilor care concep diverse modalităţi de a şi le însuşi, indiferent dacă acestea se află într-o locuinţă, magazin, depozit ori în circulaţie.
Între calitatea sistemelor de asigurare a protecţiei şi ingenioziotatea hoţilor a fost, dintotdeauna, o acerbă competiţie.
Contrar tuturor evidenţelor, din motive greu de înţeles, mulţi deţinători de valori ignoră cele mai elementare măsuri de autoprotecţie, devenind astfel victime sigure.
Principiile de bază ale unui sistem de protecţie cuprind aceleaşi elemente, indiferent de perioada istorică în care a fost conceput. Una din cele mai eficiente metode de protecţie o constituie limitarea posibilităţilor de acces la bunurile de valoare şi prelungirea timpului necesar pentru sustragerea acestora de către infractori.
Gradul de risc la care este expusă firma dumneavoastră depinde de mai mulţi factori:
• tipul produselor comercializate sau depozitate;
• localizarea şi planul firmei;
• rata criminalităţii în zonă;
• orele de program;
• experienţa angajaţilor.
ACCESUL INTERZIS INFRACTORILOR !
Pentru contracararea activităţii infractorilor noi vă recomandăm următoarele măsuri de siguranţă:
• instalaţi un sistem de alarmă contra efracţiei;
• dacă firma dumneavoastră deţine spaţii de depozitare exterioare montaţi un sistem de protecţie perimetrală şi de supraveghere video;
• montaţi un sistem de supraveghere şi înregistrare video;
• instalaţi un dispozitiv de restricţionare şi control al accesului;
• conectaţi sistemul de alarmare la un dispecerat de monitorizare;
• montaţi uşi şi ferestre care să dispună de sisteme de închidere de înaltă siguranţă;
• dacă optaţi pentru grilaje şi uşi metalice, căutaţi-le pe cele din materiale rezistente la acţiuni mecanice şi termice;
• asiguraţi suplimentar camerele pentru depozitarea valorilor (inclusiv prin dublarea pereţilor) sau seifurile;
• montaţi un sistem de iluminare cu senzori de perimetru care se activează ori de câte ori se apropie cineva de magazin.
Pe lângă elementele menţionate, aveţi în vedere şi următoarele aspecte organizatorice:
• niciodată casele de bani destinate depozitării monetare nu vor fi amplasate în camera unde se lucrează cu publicul;
• accesul în camerele amenajate pentru operaţiuni cu valori nu se va face direct din stradă;
• politica de securitate a firmei trebuie cunoscută și respectată de toți angajații (de exemplu să recunoască potențialii infractori, să ştie cum să reacţioneze, la cine să apeleze în caz de nevoie);
• este bine ca deplasarea personalului, dintr-o încăpere în alta, să se facă utilizând un sistem electronic pe bază de cartele.

„ Capsule ” pentru reducerea riscului victimal

Marfa şi banii
• păstrarea de numerar în sediul firmei, în sume mari creşte riscul expunerii la acte de violenţă;
• bunurile mobile de mare valoare, cum ar fi bijuteriile sau aparatele electronice, pot fi protejate prin scoaterea acestora din vitrină pe timpul nopţii şi păstrarea lor într-un seif sau într-o cameră bine asigurată;
• lăsând casa de marcat deschisă, în afara orelor de program, într-un loc vizibil şi în mod evident goală, orice spărgător în căutare de bani lichizi va fi descurajat.
REŢINEŢI: Luaţi toate măsurile pentru ca sistemul de alarmă să nu fie „uitat” în stare de nefuncţionare!

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE SISTEMELE DE SECURITATE ?
Acestea se împart, după rolul lor funcţional, în:
1. Sisteme de alarmare şi avertizare:
• sisteme de alarmare antiefracţie
• sisteme de protecţie perimetrală
• sisteme de acces parcare
• sisteme de detecţie şi avertizare antiincendiu
2. Sisteme de supraveghere şi control:
• sisteme de control al accesului
• sisteme video - CCTV
• sisteme de monitorizare alarme
Pentru asigurarea unei protecţii optime a unei clădiri (magazin, birou etc.) este necesară instalarea unui sistem de alarmare antiefracţie.
Creşterea nivelului de siguranţă a clădirii dumneavoastră poate fi obţinută prin completarea sistemului de alarmă antiefracţie cu unul sau mai multe dintre sistemele menţionate mai sus.
Sistemele de alarmare antiefracţie au rolul de a detecta tentativele de efracţie sau infracţiunile în curs de desfăşurare şi de a alarma local, acustic sau luminos, sau la distanţă, la un dispecerat ori prin apeluri telefonice, SMS, la numere de telefon programate.
Un sistem de alarmare antiefracţie se compune în principiu din:
 unitatea centrală sau centrala de alarmă este elementul principal al oricărui sistem de alarmă.
Are rolul de a gestiona toate informaţiile venite de la detectoare sau tastaturi şi de a comanda sistemele de avertizare optoacustice, precum şi interfeţele de comunicare date sau vocale. Caracteristicile principale ale unei centrale de alarmă care vă arată performanţele acesteia, sunt date de numărul de zone, numărul de partiţii, numărul de utilizatori, capacitatea memoriei de evenimente etc.
 elementele de detecţie sau detectoarele, sunt dispozitivele care sesisează efectiv tentativa de efracţie. Cele mai utilizate tipuri sunt: detectoarele de prezenţă în infraroşu sau PIR (sunt cele mai cunoscute şi utilizate pe piaţă), detectoarele de prezenţă cu microunde, detectoarele pentru spargerea geamurilor, detectoare de şoc, barierele cu infraroşu.
 elementele de comandă şi control sunt dispozitivele de interfaţă între utilizator şi sistemul de alarmă. De la aceste elemente: tastaturi, telecomenzi, cititoare cartel, după caz se poate arma şi dezarma sistemul de alarmă, sau se poate vizualiza de către utilizator starea sistemului.
 elemente de avertizare opto-acustice asigură avertizarea sonoră şi vizuală în cazul unei alarme. Acestea pot fi montate atât în interiorul magazinului, biroului sau depozitului, cât şi în exterior.
 elementele de comunicare sunt cele care realizează transmisia la distanţă a alarmelor sau altor mesaje ale sistemului de alarmare. La unele tipuri de centrale de alarmă aceste elemente de comunicare pot fi integrate în centrală, la altele sunt echipamente exterioare.
Sisteme de protecţie perimetrală sunt sisteme menite să protejeze spaţiul privat în care orice intrare este avertizată şi interpretată ca o ameninţare.
Sistemul de acces în parcare este un sistem care restricţionează şi controlează accesul într-o parcare, permiţând identificarea şi verificarea drepturilor cererii de acces în scopul intrării sau ieşirii din parcare.
Sistemul de control acces este un sistem care restricţionează şi controlează accesul într-o clădire, permiţând identificarea şi verificare a drepturilor cererii de acces (card de acces, amprentă digitală, etc.) prin filtrele de acces (uşi controlate, turnicheţi, porţi automate etc.) în scopul intrării sau ieşirii din clădire sau zone ale clădirii. Aceste zone pot avea regimuri de lucru şi admitanţă, cu limitare din punct de vedere al drepturilor de acces pentru persoane sau grupuri diferite de persoane.
De asemenea permite trasabilitatea mişcării unei persoane sau a unui grup de persoane prin clădire sau perimetrul protejat şi controlat.
Sistem de supraveghere video este un sistem prin intermediul căruia puteţi vizualiza şi înregistra imagini din zone sau puncte de interes, în scopul verificării stării de securizare a spaţiului privat aflat în monitorizare. În acest scop se pot instala un număr de camera video în diverse tehnologii care vor trimite imagini către un dispozitiv de înregistrare şi redare locală sau la distanţă a imaginilor din zona supraveghată.
Sistem de detecţie şi avertizare antiincendiu este un sistem care monitorizează permanent, potenţiale emisii de fum datorate arderii mocnite a materialelor conţinute în firma dumneavoastră, avertizând totodată sonor sau pe mai multe căi de comunicaţie, intrarea în stare de alarmare a sistemului la cea mai mică detecţie de emisie de fum sau monoxid de carbon (dupa caz). Un astfel de sistem va asigura protejarea bunurilor, limitarea daunelor în caz de incendiu prin intervenţia în locaţie în starea incipientă a unui incendiu iar, cel mai important lucru este că va protejeaza VIAŢA.
În România, activitatea de proiectare, instalare şi mentenanţă a sistemelor de securitate este reglementată de:
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, şi HG nr.301/2012 pentru sistemele de alarmă antiefracţie, CCTV, control al accesului şi monitorizare.
• Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor.
În baza acestor legi, firmele prestatoare de servicii primesc licenţe de funcţionare pentru una sau mai multe activităţi licenţiate. Este important pentru dumneavoastră să cunoaşteţi dacă firma care vă oferă instalarea unui sistem de securitate deţine licenţa de funcţionare. Numai aşa vă puteţi asigura, pe lângă o calitate a serviciilor, conform normelor, şi de confidenţialitatea asupra sistemului dumneavoastră de securitate.
Tot la fel de important este ca societatea la care apelaţi pentru instalarea unui sistem de securitate, în firma dumneavoastră, să vă ofere o soluţie viabilă necesităţilor dumneavoastră de protecţie şi siguranţă. Pentru a vă informa asupra competenţei şi profesionalismului firmei, vă recomandăm să vă informaţi pe cât posibil înaintea angajării unei asemenea investiţii. Acest lucru puteţi să-l faceţi prin referinţele obţinute:
• de la cunoştinţele dumneavoastră;
• de la poliţiştii de proximitate care au în competenţă zona în care se află sediul firmei şi au o evidenţă a firmele licenţiate în domeniu;
• de pe site-ul www.politiaromana. ro - Serviciul sisteme de securitate privata - unde găsiţi informaţii despre firmele licenţiate şi activitatea acestora.
O altă referinţă în favoarea firmei care vă oferă serviciile poate fi apartenenţa acesteia la o asociaţie profesională în domeniu. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE este o asociaţie profesională a firmelor ce activează pe piaţa serviciilor de securitate, care militează pentru profesionalizarea firmelor membre şi creşterea nivelului de securitate oferit de membrii ei. Referinţe despre toţi membrii asociaţiei găsiţi la adresa www.arts.org.ro. Uneori, cu toate că obţineţi referinţe bune despre firma care vă oferă serviciile sale, rezultatul obţinut nu este cel dorit de dumneavoastră. Pentru a nu fi dezamăgiţi vă oferim câteva sfaturi care să vă ajute în alegerea celei mai bune soluţii de securitate pentru dumneavoastră:

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE INSTALAREA SISTEMELOR DE SECURITATE?

Întotdeauna, înainte de a cere o ofertă de preţ solicitaţi o analiză de risc pentru a putea identifica ameninţările, vulnerabilităţile şi necesităţile reale de securitate de care aveţi nevoie de analiza de risc.
Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora. Analiza se efectuează prin structurile de specialitate sau prin experți abilitați (evaluator de risc la securitatea fizică).
Oferta trebuie să reflecte aceste necesităţi. Feriţi-vă de firmele care vă oferă un răspuns rapid, preţ mic al sistemului de securitate, fără să facă această analiză primordială;
 într-o clădire trebuie supravegheate cu detectoare de prezenţă şi contacte de stare toate încăperile care au ferestre sau uşi care au acces direct în exterior, pe terase sau alte locuri facile escaladării la etajele superioare.
 în încăperile în care aveţi suprafeţe vitrate mari vă recomandăm suplimentarea protecţiei cu detectoare pentru spargere de geam şi aplicarea foliei de protecţie;
 dacă aveţi animale mici în casă, vă recomandăm detectoare de prezenţă în tehnologie anti-PET, pentru a elimina disconfortul provocat de alarmele generate de mişcarea acestora;
 alocarea fiecărui element de detecţie la o zonă pe centrală de alarmă;
 în cazul în care clădirea (biroul, magazinul etc) are mai multe intrări se recomanda instalarea unei tastaturi de acces la fiecare intrare sau utilizarea telecomenzilor radio.
 este de preferat o centrală de alarmă care are comunicator digital telefonic încorporat, astfel veţi putea beneficia de serviciile de monitorizare oferite de firmele de intervenţie de specialitate.
Foarte important pentru dumneavoastră este costul investiţiei în securizarea firmei dumneavoastră. Trebuie însă, să analizaţi bine oferta de preţ ce vi se face în raport cu structura sistemului de securitate oferit, facilităţile şi siguranţa în funcţionare pe care echipamentele le au. De cele mai multe ori soluţiile ieftine nu sunt şi cele mai sigure. Dumneavoastră sunteţi singurii care puteţi alege între nivelul de siguranţă şi nivelul de preţ. De asemenea trebuie să aveţi în vedere întreţinerea permanentă a sistemelor instalate prin contractarea unor servicii aferente prestate de către firme specializate şi licenţiate. Reduceţi posibilităţile infractorilor de a ajunge la bunuri, iar în cazul în care acest lucru se întâmplă nu le permiteţi să plece fără să fie „văzuţi”. Dacă sunteţi în sediul firmei în astfel de situaţii, apăsaţi butoanele de panică prezente pe tastatura de armare/dezarmare sau pe telecomenzi, în cazul existenţei acestora. Un infractor surprins în acţiune poate fi periculos, un sistem de securitate poate evita/diminua amenintarea într-o astfel de situaţie.
REȚINEȚI! Costul unui sistem de securitate este mult mai mic decât:
• prejudiciul cauzat afacerii dvs.
• Sancţiunile care se pot aplica pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor modificată şi completată.