News CCI Brasov

Certificatul de origine al mărfii

(0 voturi)
Certificatul de origine al mărfii

Compania dvs. întreprinde operațiuni comerciale de export?  În acest caz mărfurile trebuie să fie însoțite de declarațiile și certificatele aferente care, în funcție de caz, trebuie avizate de Camera de Comerț și Industrie. 

Camera de Comert si Industrie Brașov este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. II, art. 4,  lit. e, să emită certificate de origine.

1. Ce este un certificat de origine?
Un certificat de origine este un document important al comertului international care atestă că mărfurile dintr-un transfer special de export au fost obținute, produse, fabricate sau prelucrate integral într-o anumită țară.

2. Cum se completează?
Caseta 1 - Expeditor (aceasta caseta trebuie să precizeze numele și adresa exportatorului din România).

Caseta 2 - Destinatar (aceasta caseta trebuie să arate numele și adresa primitorului din străinătate a mărfii expediate).

Caseta 3 - Țara de origine (este cea mai importanta, întrucat prezentarea originii constituie funcția principală a certificatului).

Caseta 3 - Destinația de origine
a) Regulile CE prevăd că marfa care își are originea în Comunitate trebuie desemnată ca având origine "European Comunity". 
b) Nu sunt acceptate abrevierile. In toate cazurile originea trebuie declarata clar si integral.
c) In cazul marfurilor de origine multipla, daca nu este suficient spatiu in caseta 3, textul din caseta 3 trebuie sa fie urmatorul: "As shown in box 6". Apoi denumirea originii se completeaza prin precizarea originii in dreptul fiecarui articol din caseta 6.

Caseta 4 - Detalii privind transportul ( In practica normala este uzual sa se indice modul de transport utilizat, de ex. Transport maritim, transport aerian, rutier sau cale ferată). 

Caseta 5 - Observații
Aceasta caseta a fost lasata deliberat ca spatiu de rezerva de CE la ultima revizuire a formularului. 
a) Cand organul emitent trebuie sa andoseze in vreun mod certificatul. 
b) Cand solicitantului i se cere sa introduca in Certificat informatii, in plus fata de cerintele normale ale formularului, dar necesare pentru exportul respectiv. 

Caseta 6 - Descrierea mărfii
Aceasta caseta cuprinde marfurile care sunt de fapt exportate si se cere ca solicitantul sa furnizeze anumite informatii in scopul identificarii transportului. Marfurile trebuie descrise conform descrierii lor comerciale uzuale. 

Caseta 7 - Cantitatea
Ea are rolul de a fi un alt mijloc de a corela transportul cu certificatul. Marea majoritate a C/ O includ greutatile nete sau brute ori pe ambele. 

Caseta 8
Pe originalul si pe copia Certificatului (Certificatelor) nu i se permite solicitantului sa faca mentiuni in caseta 8. Acest spatiu este rezervat pentru organul emitent in vederea autentificarii documentului dupa terminarea operatiunilor de verificare. 

Caseta 9
Aceasta caseta trebuie completata atunci cind solicitantul este agentul exportatorului. 
Pagina verso a formularului de cerere
Ea constituie parte a cererii si a angajamentului semnat de solicitant in caseta 8 a cererii si trebuie completata.

Legislație incidentă
Legea 335/2007 modificată şi completată
Reg. CEE nr. 2913/1992 - Codul vamal comunitar
Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar
Ghidul pentru emiterea certificatelor de origine - Eurochambres mai 2008 (Engleză)

hand pointing Model cerere

Documente necesare pentru operațiuni de export-import  hand pointing AICI

 

Persoana de contact:
Simona Cristina Ordace | Departament Relații
E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Telefon 0725 559912

 


Istoric certificate de origine

Primul certificat de origine a fost emis de Camera de Comerț a Provinciei Marsilieze la sfârșitul secoulului al XIX-lea. Stabilirea rolului camerelor de comerț în emiterea certificatelor de origine s-a impus în cadrul Convenției de la Geneva din 1912 și a fost actualizată în cadrul Convenției de la Kyoto. S-a stabilit că guvernele pot autoriza anumite organizații "care posedă autoritatea necesară și pot oferi garanțiile de rigoare" către stat să emită astfel de certificate. Ca urmare a răspândirii lor în majoritatea țărilor, camerele de comerț au fost considerate candidații ideali pentru a le emite.
În 1968, în cadrul Rundei Uruguay, s-a ajuns la o înțelegere internațională cu privire la Regulile de Origine, iar mai târziu, în 1999, Convenția de la Kyoto Revizuită a adăugat o anexă pentru Simplificarea și Armonizarea Procedurilor Vamale pentru a facilita mai mult transferul de documente legale în comerțul internațional.
Până în 2012, peste 700 de înțelegeri comerciale cu clauze preferențiale au fost încheiate.
Țara de origine
Originea produselor trecută pe certificatul de origine se referă la țara în care un anumit bun a fost produs. În cazul în care un bun este produs în două sau mai multe țări, certificatul va avea specificată țara în care s-a investit cel mai mult în acel produs pentru a-l aduce la forma comercială valabilă. O formulă acceptată este cea prin care se consideră ca un produs își are originle într-o anumită țară dacă peste 50% din costurile producției provin din țara respectivă.
În cazul blocurilor comerciale, cum este și Uniunea Europeană, în certificatele de origine poate fi specificată doar denumire acestuia în locul țării cu pricină. Stabilirea originii este importantă deoarece în funcție de ea se stabilesc tarifele, embargoul precum și alte politici comerciale.
Emitere certificate de origine
Pentru a deveni valid, un certificat de origine trebuie să fie semnat de către exportator și de către camera de comerț. În anumite cazuri (foarte rare), certificatul trebuie semnat de asemenea de către consulat.