News CCI Brasov

Conștientizarea angajatorilor cu privire la importanța dezvoltării durabile

(0 voturi)
Conștientizarea angajatorilor cu privire la importanța dezvoltării durabile

Cea mai cunoscută definiție a conceptului “dezvoltare durabilă” este cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”(sursa: Wikipedia).

Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om - mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, mediul economic sau mediul social.

Dacă în ultimii zece ani, țintele României erau stabilite în raport cu evoluția economiei mondiale și în concordanță cu politicile U.E., acum atât România, cât și U.E. trebuie să-și reproiecteze prioritățile pe termen mediu și lung pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată în cadrul Summit-ului Organizației Națiunilor Unite, în septembrie 2015.

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează sunt:
1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;
2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;
3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și a îmbunătăți baza de resurse disponibile prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile.

O societate durabilă este, o societate care își modelează sistemul economic și social astfel încât resursele naturale globale și sistemele de suport ale vieții să fie menținute!

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 2030, menționează că educația reprezintă „un instrument cheie” pentru realizarea ODD-urilor (obiective de dezvoltare durabilă). Educaţia este un instrument esenţial pentru realizarea unui viitor durabil. Strategia menționează: “Dezvoltarea Durabilă reprezintă o paradigmă bazată pe etică și educație pentru

Dezvoltare Durabilă şi are ca scop dezvoltarea competențelor care ajută indivizii să reflecteze la propriile lor acțiuni, ținând seama de impacturile lor actuale și viitoare, sociale, culturale, economice și de mediu.”

Expert comunicare și grup țintă, Groșanu Alina-Nicoleta