News CCI Brasov

Continuăm promovarea proiectului “Carieră de success în domeniile tipografiei” în vederea încheierii de parteneriate sociale

(0 voturi)
Continuăm promovarea proiectului  “Carieră de success în domeniile tipografiei” în vederea încheierii de parteneriate sociale

5 Aprilie 2021

În acest context, invităm agenții economici (parteneri de practică) care își desfasoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, să ni se alature în cadrul prezentului proiect, în vederea introducerii de programe de învațare la locul de muncă pe întreg parcursul anului școlar.

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu ZETPRINT derulează, începând cu data de 03.09.2020 , proiectul “Cariera de success în domeniile tipografiei”, cod SMIS 2014+:133002, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC (Strategia Națională pentru Competitivitate) și SNCDI (Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare) ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului este de a derula stagii de practica pentru un numar de 163 elevi, prin crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca. Acestia vor participa la activitati de invatare la un potential loc de munca, asigurat de catre partenerul proiectului (Zetprint), la activitati generate de parteneriate intre unitatile de invatamant si companii din sectoare economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, la activitati de formare profesionala continua organizate de catre liderul de proiect si implementate cu ajutorul partenerului din proiect.

Scopul proiectului este ca 163 de elevi sa urmeze stagii de practica, efectuate in parteneriat social, incheiat intre Zetprint, ca si partener de proiect si unitati de invatamant, pe specializarea Tehnician proiectant CAD, si/sau cursuri de calificare continua organizate si sustinute de catre Camera de Comert Brasov, pe specializarea Tipograf. Elevii ce vor urma cursuri de calificare continua sustinute de catre Camera de Comert Brasov, pe specializarea Tipograf vor efectua stagii de practica, atat teoretica cat si de invatare la locul de munca, la sediul partenerului de proiect, Zetprint, a carui activitate este cea de editura si tipografie. (cod CAEN 5811,5813,5819).

Obiectivele specifice:
OS.1.Organizarea si derularea unei de campanii de informare a elevilor, unitatilor de invatamant si agentilor economici, prin organizarea de prezentari in unitatile de invatamant, realizarea si distributia de materiale tiparite in scoli, promovarea in spatiul online al celor doi parteneri de proiect, toate acestea avand ca scop informarea si constientizarea elevilor, unitatilor de invatamant si agentilor economici de oportunitatile oferite.
Rezultate propuse: Campanie de informare in licee , formata din 6 evenimente în 6 unitati de invatamant, minim 40 de persoane participante pe
eveniment (6 liste de participare).
OS.2. Incheierea de parteneriate sociale intre unitati de invatamant liceal si agenti economici (parteneri de practica) care îsi desfasoara activitatea în sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si în corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI în vederea introducerii de programe de învaþare la locul de munca pe intreg parcursul anului scolar, in decurs de doi ani scolari, pe intreaga durata de implementare a proiectului.
Rezultate propuse:
Incheierea de minim 2 parteneriate sociale intre unitati de invatamant si agenti economici care isi desfasoara activitatea în sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si în corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
OS3. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala continua - cursuri pentru elevii din grupul tinta, cursuri pentru meserii din sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si în corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Aceste cursuri vor fi organizate si gazduite de liderul de proiect.
Rezultat propus: Participarea si promovarea a 88 de elevi la cursurile de Formare profesionala continua organizate de catre liderul de proiect.
OS.4. Organizarea si derularea de stagii de practica pentru elevii din grupul tinta la agenti economic ce activeaza in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Aceste cursuri se vor desfasura la sediul partenerului de proiect si la sediile altor parteneri agenti economici
Rezultate propuse:
Participarea a 163 de elevi la stagiile de practica organizate prin implementarea proiectului.
Angajarea, la incheierea proiectului a minim 35 de elevi, in meserii ce fac parte din domeniile economice cu potential competitiv identificate prin SNC.
Minim 98 elevi din totalul participantilor la stagiile de practica vor avea, la sfarsitul proiectului, calitatea de persoane (elevi) certificate.
Minim 17 elevi din totalul participantilor la stagiile de practica vor avea, la sfarsitul proiectului, calitatea de persoane (elevi) ce urmeaza studii/cursuri de formare.

Valoarea proiectului :
• Valoarea totală a proiectului 2,373,860.22 lei
• din care, valoarea nerambursabilă din FSE : 1,975,319.66 lei

Durata de implementare a proiectului : 24 luni
• Data începerii proiectului: 03.09.2020
• Data finalizării proiectului: 02.09.2021

În acest context, invităm agenții economici (parteneri de practica) care îsi desfasoara activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sa ni se alăture în cadrul prezentului proiect, în vederea introducerii de programe de învațare la locul de munca pe intreg parcursul anului scolar.

Pentru mai multe detalii va asteptam la sediul Camerei de Comert si industrie Brasov in data de în data de 19.04.2021 la ora 14,00.
Pentru a stabili o intalnire sau a afla mai multe informatii cu privire la proiect, ma puteti contacta la datele de contact de mai jos.
Date de contact: 
Andreea Ivascu- Expert de Parteneriate 05.04.2021
0754 853 449
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Intocmit,
Expert de parteneriate

Andreea Ivascu