News CCI Brasov

Consultare publică pe teme chimice

(0 voturi)
Consultare publică pe teme chimice

Vă facem cunoscută inițiativa Comisiei Europene de a realiza o consultare publică cu tema ”Legislația care guvernează managementul riscului substanțelor chimice”

Consultare publică cu tema: ”THE RISK MANAGEMENT OF CHEMICALS (EXCLUDING REACH), IN PARTICULAR CLP AND RELATED LEGISLATION”

GRUP ȚINTĂ: întreprinderile producătoare de substanțe chimice, întreprinderile care utilizează substanțe chimice sau amestecuri (producători de: detergenți, produse de protecție a plantelor, produse biocide, produse cosmetice, explozibili și îngrășăminte, producători de jucării), importatorii și distribuitorii de substanțe chimice și amestecuri. Prin intermediul acestei consultări, întreprinderile au posibilitatea de a furniza informații importante referitoare la impactul legislației privind substanțele chimice asupra activității lor. În acest mod vor putea fi identificate posibilitățile de optimizare a performanței legislației și de reducere a sarcinilor administrative pentru IMM-uri.

Consultarea a fost generată cu scopul de a evalua modul în care a fost pus în aplicare Regulamentul CLP (CE 1272/2008) - Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și felul în care acesta interacționează cu alte acte legislative privind substanțele chimice. Această consultare face parte dintr-un proces mai amplu de evaluare a legislației europene privind substanțele chimice, și va examina relevanța, coerența, eficacitatea, eficiența și valoarea adăugată a legislației Europene, privind gestionarea riscurilor aferente substanțelor chimice la nivelul UE. Obiectivul acesteia este de a îmbunătăți legislația și de a garanta adaptarea cadrului legislativ la provocările actuale și viitoare. (Consultarea nu vizează Regulamentul REACH - Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice).
Această evaluare este parte a European Commission's Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) – Programul Comisiei Europene privind o reglementare adecvată și funcțională, program care vizează măsuri de simplificare a legislației Uniunii Europene și de reducere a costurilor de reglementare. Programul contribuie astfel la crearea unui cadru de reglementare stabil și previzibil, care poate sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Acest program vizează reducerea birocrației, eliminarea constrângerilor de natură legislativă, precum și simplificarea și îmbunătățirea calității legislației în scopul atingerii obiectivelor politice și a obținerii beneficiilor legislației Uniunii Europene la cel mai scăzut cost și cu sarcini administrative minime.


Consultarea se realizează prin completarea chestionarului, până cel târziu 15 iulie 2016.


Pentru informații suplimentare sau nelămuriri vă rugăm să ne contactați direct, la tel. 0268547073, sau pe e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .