News CCI Brasov

Curs: “Noile prevederi în ACHIZIȚII PUBLICE și utilizarea S.E.A.P.”

(0 voturi)
Curs: “Noile prevederi în ACHIZIȚII PUBLICE și utilizarea S.E.A.P.”

Doar în 25 și 26 ianuarie 2017 puteți afla ultimile noutăți din domeniul achizițiilor publice! 

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov prin Departamentul Formare Profesională, organizează în zilele de 25 si 26 ianuarie 2017 cursul:“Noile prevederi în ACHIZIȚII PUBLICE și utilizarea S.E.A.P.”
Cursul se adresează atât utilizatorilor publici și privați ai S.E.A.P. (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) cât și viitorilor utilizatori S.E.A.P. și are rolul de a usura modul de înțelegere și de utilizare a sistemului cu privire la procedurile electronice de achiziții publice.
In cadrul cursului se vor vor regăsi noile prevederi legislative din domeniul achizițiilor publice-schimbări cu impact la nivelul procesului de achiziții, aduse de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice), Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și modul de aplicare a acestora în mediul on-line din cadrul S.E.A.P.
Cursul oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice prin participarea la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

DIN TEMATICĂ MENŢIONĂM :
• Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP;
• Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) care devin regula pentru toate tipurile de proceduri;
• Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, însoțită de documentația de atribuire aferentă, perioade și date limită pentru oferte;
• Modificări ale contractelor fără organizarea unei proceduri;
• Catalogul electronic și noul SEAP;
• Dosarul achiziției - trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP;
• Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice din cadrul strategiei anuale de achiziție publică stabilită la nivelul autorității contractante – modalitate de completare și de publicare în S.E.A.P., conform legii, a extraselor din cadrul acestuia;
• Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Cursul are un pronunţat caracter practic și tratează în mod profesional aspectele privind Achizițiile publice și utilizarea aplicației SEAP.

Costul programului de formare: 300 lei+TVA (membrii CCI Brașov beneficiază de o reducere de 10%)

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0728-137724 e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.