News CCI Brasov

Formare profesională prin proiectul ”Competitivitate în Regiunea Centru”

(0 voturi)
Formare profesională prin proiectul ”Competitivitate în Regiunea Centru”

Vrei angajați competenți? Vrei să obții flexibilitate și să dezvolți capacitatea de adaptare a companiei tale?  Investește în ei!  Susține -i și încurajează -i să participe la programe de formare profesională !

Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de perfecționare a angajaților, care îi ajută să își îmbunătățească pregătirea profesională și să acumuleze cunoștințe pentru a avansa la locul de muncă.

Formarea profesională este reglementată prin Codul Muncii că o formă de educație continuă pentru angajați , în completarea sistemului formal de învățământ .

Orice program de formare profesională are scopul de a crește nivelul de competență profesională , iar acest lucru se obține prin diferite cursuri de pregătire. Uniunea Europeană, prin politică de competitivitate, și-a stabilit că obiectiv crearea unor condiții optime pentru competitivitate prin accelerarea adaptării industriei la schimbările structurale, încurajarea unui mediu favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea unui mediu propice cooperării dintre întreprinderi și favorizarea unei mai bune exploatări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, politici de o importanță crucială în contextul concurenței mondiale.

În acest context, alocările de fonduri pentru perioada 2014-2020, inclusiv ale proiectului „Competitivitate în Regiunea Centru”, s-au axat pe stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamică sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI: - Turism și ecoturism, - Lemn și mobilă , - Construcții , -Industrii creative, - Industria auto și componente , - Tehnologia informației și comunicațiilor , - Procesarea alimentelor și a băuturilor , - Sănătate și produse farmaceutice, - Energie și management de mediu, - Bioeconomie ( agricultură , silvicultură , pescuit și acvacultură ). Dezvoltarea competențelor ar trebui să răspundă nevoilor de creștere ale sectoarelor potențial competitive, pentru a spori valoarea adăugată sau a susține activitatea pe termen mediu printr-o îmbunătățire a competitivității prin inovare și dezvoltarea pieței .

Obiectivul specific al proiectului „Competitivitate în Regiunea Centru” este creșterea și diversificarea competențelor profesionale pentru un număr de 359 angajați din Regiunea Centru în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamică sectoarelor economice cu potențial competitive. Prin acest proiect, angajații din domeniile eligibile au beneficiat de participarea gratuită la cursuri autorizate A.N.C. și care se finalizează cu obținerea unui certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, recunoscut oficial pe piața muncii, însoțit de un supliment descriptiv menționând competențele dobândite.

Expert Grup țintă,
Groșanu Alina-Nicoleta