News CCI Brasov

EVALUAREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ prin proiectul „Competitivitate în Regiunea Centru”

(0 voturi)
EVALUAREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ prin proiectul „Competitivitate în Regiunea Centru”

Accesul angajaților la formare profesională este un drept garantat de Codul Muncii (Legea 53/2003).

Fiecare angajator ar trebui să își adreseze cel puțin o dată pe an, câteva întrebări:
1. Cum ne dăm seama dacă angajații noștri sunt calificați sau doar inițiați?
2. Care sunt noile nevoi de formare ale angajaților companiei?
3. Compania a realizat în ultimul an evaluarea performanțelor angajaților?
4. Compania a identificat nevoile de învățare ale angajaților?
5. S-a făcut o evaluare a opțiunilor de formare a angajaților?

Dreptul angajatorului de a evalua periodic salariații, chiar și intempestiv, are și un rol constructiv în relația de muncă. În funcție de rezultatele obținute de salariați, angajatorul poate lua mai multe decizii. Una dintre acestea este cea a formării profesionale.

Accesul angajaților la formare profesională este un drept garantat de Codul Muncii (Legea 53/2003).

Formarea profesională a adulților, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și/sau certificate de competențe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul national de educație și formare profesională.

În cadrul proiectului „Competitivitate în Regiunea Centru” s-au organizat și derulat programe de formare profesională pentru ocupațiile: bucătar, cofetar-patiser, cameristă, designer pagini web, administrator pensiune turistică, recepționer, ospătar, lucrător în comerț, operator introducere, validare și prelucrare date, s-au organizat și derulat programe de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale pentru angajații din construcții, se sprijină întreprinderile eligibile în vederea elaborării şi introducerii unor programe de învăţare la locul de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectul “Competitivitate în Regiunea Centru“ sunt:
1. Creșterea gradului de conștientizare a unui număr de 1000 angajatori din Regiunea de Dezvoltare Centru privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă a adulților.
2. Creșterea și diversificarea competențelor profesionale pentru un număr de 359 angajați din Regiunea Centru în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitive.
3. Cresterea numărului de angajați din Regiunea Centru cu competențe profesionale recunoscute în sectoarele economice cu potențial competitiv.
4. Îmbunătățirea nivelului de cunostințe, competențe și aptitudini profesionale ale angajaților prin sprijinirea unui număr de 36 de I.M.M-uri din Regiunea Centru în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.


Expert comunicare și grup țintă
Groșanu Alina-Nicoleta