News CCI Brasov

Chestionar pentru consultare publică privind opțiunile de formare a elevilor

(0 voturi)
Chestionar pentru consultare publică privind opțiunile de formare a elevilor

Vă invităm să ne furnizaţi opiniile, sugestiile şi recomandările dumneavoastră privind  OPŢIUNILE DE FORMARE A ELEVILOR ÎN SISTEMUL PROFESIONAL-DUAL 

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice realizează, cu sprijinul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, consultarea partenerilor sociali în educaţie şi formare profesională cu privire la oportunitatea introducerii, pentru absolvenţii clasei a VIII-a, a unei rute de formare în sistem profesional- dual şi la condiţiile de implementare a acesteia (prezentate în documentul conceptual „Opțiunile de formare profesională după clasa a VIII-a în România”) în raport cu nevoile de dezvoltare socio-economică şi cerinţele pieţei muncii la nivel naţional, regional şi local.

Menţionăm că răspunsurile dumneavoastră vor rămâne strict confidenţiale şi nu vor fi folosite decât la agregarea statistică a datelor.

Chestionarul completat vă rugam să-l trimiteți pe adresa  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , până în data de 09.06.2016.

Chestionarul editabil pentru participanții la întânirile de consultare este disponibil aici.

Documentul conceptual ”Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de cl. a VIII-a", supus consultării, poate fi accesat aici.

A. INFORMAŢII PRIVIND RESPONDENTUL

Numele şi prenumele (vă rugăm completaţi):…………………………………………………………….
Localitatea de domiciliu (vă rugăm completaţi):…………………………………………………….…..…..
Instituţia/agentul economic (vă rugăm completaţi):…………………………………………………….…..
Funcţia în cadrul instituţiei/ agentului economic (vă rugăm completaţi):…………………………………
Membru al unei structuri parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic (vă rugăm să marcaţi caseta corespunzătoare):
a) Consorţiul regional
b) Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social

B. OPINIILE, SUGESTIILE ŞI RECOMANDĂRILE RESPONDENTULUI

1. În ce măsură considerați că sunt oportune programele de formare în sistem profesional - dual în România?  (vă rugăm încercuiţi răspunsul corespunzător opiniei dumneavoastră)

a. În foarte mică măsură/deloc oportună;

b. În mică  măsură;

c. Relativ oportună;

d. În mare măsură;

e. În foarte mare măsură;

f. Nu știu;

Alte opinii/argumente cu privire la oportunitatea programelor de formare în sistem profesional - dual(vă rugăm completaţi)

 

 

2. În opinia dvs., care sunt cele mai importante avantaje ale formării în sistem profesional - dual în  România ? (vă rugăm marcaţi caseta corespunzătoare opiniei dumneavoastră)

Pentru elev:

Foarte important

Important

Relativ important

Putin important

Deloc important

 

1

2

3

4

5

a)       învață în condiții reale de muncă

 

 

 

 

 

 

b)       învăța din interacțiunea cu angajați mai experimentaţi

 

 

 

 

 

c)       are posibilitatea de a câştiga un salariu/burse/subvenții

 

 

 

 

 

d)       își descoperă / explorează interesele, pasiunile, abilitățile pentru profesie

 

 

 

 

 

e)       se familiarizează cu specificul domeniului profesional/cultura companiei

 

 

 

 

 

f)        se familiarizează cu oportunitățile de carieră în domeniul său de pregătire profesională

 

 

 

 

 

g)       Alte avantaje pentru elevi. Vă rugăm să le specificați:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru agentul  economic:

Foarte important

Important

Relativ important

Putin important

Deloc important

 

1

2

3

4

5

a)       își acoperă nevoile pe termen scurt și mediu de forță de muncă calificată

 

 

 

 

 

b)       poate recruta absolvenții pe care îi cunoaște și care satisfac cerințele locului de muncă

 

 

 

 

 

c)       își promovează specificul și cultura organizațională la nivel local/regional

 

 

 

 

 

d)       dezvoltă competențe de formare a propriilor angajați

 

 

 

 

 

e)       obține facilități fiscale

 

 

 

 

 

f)        câștigă recunoaștere locală/regională/națională

 

 

 

 

 

g)       Alte avantaje pentru agentul  economic. Vă rugăm să le specificați:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. În opinia dvs., care sunt cele mai importante limite/riscuri ale formării în sistem profesional - dual în România? (vă rugăm marcaţi caseta corespunzătoare opiniei dumneavoastră)

 

Pentru elev:

Foarte important

Important

Relativ important

Putin important

Deloc important

 

 

1

2

3

4

5

 

a)    Specializarea timpurie  în detrimentul unei culturi generale/competențe mai largi în domeniu

 

 

 

 

 

 

b)    Specializarea îngustă determinată de pregătirea practică în contextul locului de muncă alocat de angajator

 

 

 

 

 

 

c)     Riscul demotivării pentru continuarea studiilor, în condițiile unui venit timpuriu

 

 

 

 

 

 

d)    Schimbări la nivelul companiei care nu îi permit absolventului angajarea la absolvire

 

 

 

 

 

 

e)     Salariul nemotivant după absolvire

 

 

 

 

 

 

f)     Tentația unui loc de muncă în străinătate

 

 

 

 

 

 

g)    Alte limite pentru elevi. Vă rugăm să le specificați:

 

  

 

 

 

 

 

Pentru agentul economic:

Foarte important

Important

Relativ important

Putin important

Deloc important

 

1

2

3

4

5

a)       Capacități financiare limitate de a investi în formarea elevilor

 

 

 

 

 

b)       Capacități limitate de pregătire a angajaților implicați în formare

 

 

 

 

 

c)       Nivel scăzut de retenție a absolvenților

 

 

 

 

 

d)       Perioade de recesiune care pot afecta susținerea fluxului de investiție în formare

 

 

 

 

 

e)       Schimbări neașteptate în piață care necesită reorientarea necesarului de calificări/locuri de muncă

 

 

 

 

 

f)        Schimbări în politica managerială a companiei

 

 

 

 

 

g)       Alte limite pentru agentul economic. Vă rugăm să le specificați:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Consideraţi că formarea în sistem profesional- dual, ca traseu continuu de pregătire profesională pentru nivelurile 4 şi 5, poate şi trebuie să asigure? (vă rugăm încercuiţi răspunsul/ răspunsurile corespunzător/ corespunzătoare opiniei dumneavoastră)

a) Posibilitățile de transfer între programele de formare în sistem profesional- dual și învățământul liceal/postliceal

b) Posibilități de echivalare a studiilor între diferitele sisteme de educație și formare

c) Disponibilitatea serviciilor de consiliere în orice moment al traseului de formare

d) Posibilități de evaluare, validare, recunoaștere și certificare a competențelor dobândite în alte contexte decât cele formale

e) Alte variante. Vă rugăm să specificați:

 

 

 

 

 

 

5. În opinia dvs., cine ar trebui să dețină responsabilitatea pentru inițierea programului de formare (în principal, elaborarea proiectului planului de şcolarizare) în sistem profesional - dual? (vă rugăm încercuiţi răspunsul corespunzător opiniei dumneavoastră)

5.1. Pentru nivelurile 3 şi 4 de calificare

a) Unităţile de învăţământ

b) Agenții economici

c) Unităţile de învăţământ în parteneriat cu agenții economici 

5.2. Pentru nivelul 5 de calificare

a) Unităţile de învăţământ

b) Agenții economici

c) Unităţile de învăţământ în parteneriat cu agenții economici 

6. În opinia dvs., cine ar trebui să dețină responsabilitatea pentru recrutarea și înscrierea elevului în programele de formare în sistem profesional - dual? (vă rugăm încercuiţi răspunsul corespunzător opiniei dumneavoastră)

a) Unităţile de învăţământ

b) Agenții economici

c) Unităţile de învăţământ în parteneriat cu agenții economici 

 

7.  În opinia dvs., ce condiţii ar trebui să îndeplinească agenții economici implicaţi în programele de formare în sistem profesional - dual pentru asigurarea calităţii în formarea profesională ? (vă rugăm încercuiţi răspunsul corespunzător opiniei dumneavoastră)

a) Autorizare ca furnizor de formare profesională a adulţilor

b) Alt tip de autorizare care necesită reglementare specială. Rugăm precizați elementele necesar a fi reglementate.

 

 

c) Nici o condiţie

8. În opinia dvs., care ar trebui să fie ponderea pregătirii practice în totalul formării în sistem profesional –dual? (vă rugăm încercuiţi răspunsul corespunzător opiniei dumneavoastră)

8.1. Pentru nivelul 4 de calificare:

a) 70 -80%

b) Altă pondere.. Vă rugăm să specificați.

 

 

 

 

8.2. Pentru nivelul 5 de calificare:

a) 75% 

b) Altă pondere. Vă rugăm să specificați.

 

 

 

 

 

 

9. În opinia dvs., ce tip de contract ar fi cel mai adecvat pentru programele de formare în sistem profesional - dual? (vă rugăm încercuiţi răspunsul corespunzător opiniei dumneavoastră)

a) Contract de calificare profesională – tip de contract reglementat actualmente prin Codul Muncii

b) Contract de formare profesională în sistem dual – tip de contract nou care necesită reglementare 

c) Contract de practică în sistem dual – tip de contract nou care necesită reglementare pornind de la actualul contract de pregătire practică

d) Alt tip de contract. Vă rugăm să specificați:

 

 

 

 

 

 

10. În opinia dvs., cine ar trebui să dețină responsabilitatea pentru evaluarea și certificarea competențelor dobândite de elevi în cadrul programelor de formare în sistem profesional - dual? (vă rugăm încercuiţi răspunsul corespunzător opiniei dumneavoastră)

a) Agentul economic – condiţionată de acreditare/autorizare 

b) Agentul economic (condiţionată de acreditare/autorizare) - cu sprijinul comisiilor de examinare și certificare, cu participarea partenerilor sociali 

c) Școala (condiţionată de acreditare/autorizare) - cu sprijinul comisiilor de examinare și certificare cu participarea partenerilor sociali 

d) Școala - condiţionată de acreditare/autorizare

e) Responsabilitate partajată între agentul economic și școală

f) Responsabilitate partajată între agentul economic – școală - alți parteneri sociali

g) Altă variantă. Vă rugăm să specificați:  

 

 

 

 

 

 

11. În opinia dvs., ce tipuri de facilități ar putea contribui la succesul programelor de formare în sistem profesional - dual în România? (vă rugăm încercuiţi răspunsul/ răspunsurile corespunzător/ corespunzătoare opiniei dumneavoastră)

11.1. Facilități pentru elevi

a) burse profesionale de la bugetul de stat până la vârsta de 20 ani – condiționate de frecventarea unui program de formare profesională în sistem dual

b) Facilităţi acordate elevilor pentru creşterea mobilităţii teritoriale a acestora (subvenţionarea integrală a transportului şcolar, subvenţionarea costurilor legate de cazare şi masă la internate)

c) Burse și alte facilități din partea agenților economici 

d) Alte facilități. Vă rugăm să specificați:

 

 

  

  

 

11.2. Stimulente și facilități fiscale pentru agenții economici

a) Extinderea cheltuielilor eligibile deductibile fiscal

b) Exceptarea de la impozitare a cheltuielilor pentru pregătirea elevilor realizată la agentul economic

c) Exceptarea de la plata contribuțiilor sociale datorate de angajator si angajat în cazul contractelor de formare în sistem dual în situația în care acestea sunt reglementate prin Codul muncii

d) Alte facilități. Vă rugăm să specificați:

 

 

 

 

  

 

12. Vă rugăm să marcați în lista de mai jos ordinea în care apreciaţi că sunt cele mai importante elemente pe care ar trebui să le avem în vedere cu prioritate pentru implementarea cu succes a programelor de formare în sistem profesional - dual în România? (vă rugăm completaţi cu cifre de la 1 la n casetele  corespunzătoare  elementelor din lista)

a) Reglementări privind facilităţile acordate elevilor  

 

b) Reglementări privind facilităţile acordate agenților economici implicaţi în formarea profesională prin programele de formare în sistem profesional - dual, altele decât cele existente

 

c) Reglementarea certificării formatorilor/îndrumătorilor pentru practică de la agentul economic.

 

d) Reglementarea asigurării calităţii învăţării la locul de muncă în formarea în sistem profesional - dual

 

e) Adoptarea unei Metodologii de organizare şi funcţionare a Formării în sistem profesional-dual  

 

f) Alte priorități ca de ex. tipurile de cheltuieli ale agenţilor economici pentru formarea în sistem profesional- dual. propuse a fi eligibile fiscal Vă rugăm să specificați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare!

Chestionarul editabil pentru participanții la întânirile de consultare este disponibil aici.