News CCI Brasov

Cursuri

Cursul se adresează persoanelor care doresc o perfecționare în domeniul resurselor umane.

Cursul se adresează persoanelor care doresc o perfecționare în domeniul managementului, marketingului și planificării afacerilor.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se specializeze în problematica și legislația mediului.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se inițieze, să se specializeze sau să se perfecționeze în limba germană.

Cursul se adresează managerilor de resurse umane, specialistilor care se ocupa de selectarea si recrutarea personalului într-o organizatie, specialistilor care doresc sa participe la procesul de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe cale formala/informala, furnizorilor autorizati de formare profesionala a adultilor, Centrelor de Evaluare a competentelor profesionale, specialistilor implicati în proiectarea de standarde ocupationale, membrilor Comitetelor Sectoriale ale CNFPA, specialistilor implicati în alinierea calificarilor din România la Cadrul European al Calificarilor si aplicarea ECVET.

Asistentul Manager se ocupa in principal cu coordonarea contactelor de afaceri, corespondenta cu partenerii de afaceri ai organizatiei, comunicarea interpersonala cu persoanele implicate in realizarea contractelor, gestionarea informatiilor obtinute in desfasurarea activitatii proprii si a personalului subordonat, analiza informatiilor semnificative obtinute in desfasurarea activitatii proprii si a personalului subordonat, administrarea documentatiei, planificarea activitatii proprii si a personalului din subordine, adoptarea deciziilor privind activitatea din subordine, optimizarea fortei de munca din subordine, promovarea initiativelor personalului din subordine, coordonarea perfectionarii fortei de munca din subordine, precum si cu raportarea activitatii proprii si a departamentelor din subordine catre conducere.

Cursul se adresează persoanelor care au studii tehnice si doresc o initiere in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Cursul se adresează persoanelor care au studii tehnice superioare si care doresc o specializare intr-un domeniu tot mai solicitat pe piata muncii.

Cursul de adresează persoanelor care au studii superioare și doresc să se perfecționeze în domeniul securității obiectivelor.

Cursul se adresează persoanelor care doresc o specializare în industria ospitalității și care să ofere servicii de calitate.

Cursul se adresează persoanelor care doresc o calificare în meseria de lucrător în comerț.

Cursul se adresează persoanelor care doresc o perfecţionare în IT.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să învețe o limbă de circulație internațională.

Cursul se adresează managerilor din companiile mici, mijlocii şi mari și personalului de specialitate care activează în domeniul logistic, vânzare, producție, achiziție, în general personalului firmelor care doresc să își organizeze cât mai eficient activitatea logistică în vederea creșterii rentabilității firmei.

Societățiilor care desfașoară activități de pază și protecție, conform Hotărârii de Guvern numărul 301 din 2012 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor.

Persoanelor care doresc sa dezvolte unitatile de competenta pentru Formator respectiv cele legate de identificarea nevoilor de formare,pregatirea formarii, realizarea activitatilor de formare, aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, organizarea programelor si a stagiilor de formare, evaluarea participantilor la formare, marketing-ul formarii.

Cursul se adresează atât agenţilor economici şi autorităţilor publice, cât şi persoanelor fizice deoarece deşeurile reprezintă o problemă de actualitate, care afectează întreaga societate românească şi lumea în ansamblu.

În mediul economic actual, aflat în permanentă schimbare, procesul complex al luării de decizii devine tot mai dificil. Pe măsură ce un manager avansează profesional capacitatea sa de a lua decizii devine din ce în ce mai importantă. Managerii trebuie să ia decizii în condiţii de mediu dinamice în vederea soluţionării problemelor care apar în cadrul organizaţiilor, pentru a atinge rezultatele dorite.

Cursul se adresează debutanților în domeniul turismului și celor din centrele de informare turistică să se inițieze într-o profesie ofertantă, flexibilă și interesantă,  iar  celor care au deja  experiență în domeniu, completarea cunoștintelor și abilităților cât și  recunoașterea legală a calificării lor.

Cursul se adresează persoanelor care doresc un post în cadrul administraţiei locale sau în firme de specialitate cu atribuţii în urbanism, amenajarea teritoriului şi administraţie publică a lucrărilor de construcţii şi care vor avea dreptul de a semna documentaţiile şi avizele necesare lucrărilor de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.

Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în domeniul ospitalităţii şi turismului.

Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în domeniul ospitalităţii şi turismului.

Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului, respectând cerinţele UE; persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de perfecţionare; persoanelor care doresc să demareze şi să conducă o afacere in turism (unitate de cazare, restaurant sau agentie de turism); persoanelor care vor să-şi însuşească cunoștințele necesare gestionării unei afaceri în domeniul turismului, de la cei mai buni specialişti din acest domeniu.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să lucreze în Serviciile de urgență voluntare sau private din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, conform Legii  nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (MO 633/2006).

Cursul se adresează personalului angajat în florării, firmelor care organizează evenimente, pasionaţilor de artă florală şi personalului auxiliar acestui sector

Cursul se adresează funcţionarilor publici sau persoanelor din companii private a caror activitate este concentrată pe ofertare în cadrul licitaţiilor publice, persoanelor care lucrează în domeniul achiziţiilor publice, dar care doresc să se specializeze. Cursul facilitează o cunoaştere şi aplicare optimă a legislaţiei în domeniu.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se inițieze în meseria de Inspector resurse umane (Cod Nomenclator/COR – 333304).

Cursul se adresează atât persoanelor care și-au dobândit parțial competențele pe căi informale și doresc o perfecționare în domeniu cât și persoanelor care doresc să se pregatească pentru această profesie. (Cod nomenclator/COR - 7212.2.1).

Cursul se adresează persoanelor care doresc o calificare în meseria de ospătar. Cursul îşi propune formarea competenţelor de servire corectă a preparatelor şi băuturilor prin prestarea  unor servicii de calitate adaptate tipurilor de consumatori şi de evenimente din unităţile de alimentaţie. (Cod nomenclator/COR - 5123.2.1).

Cursul se adresează persoanelor care doresc sa devina evaluatori de competente profesionale si doresc sa se specializeze in domeniul formarii profesionale si cel al evaluarii de competente .