News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 28.10.2016-04.11.2016. 

-Hotărâre nr. 777 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale (M.O. nr. 867/31.10.2016);
-Ordin nr. 1241/168 al ministrului transporturilor și al ministrului M.A.I. pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007 (M.O. nr. 870/31.10.2016);
-Lege nr. 195 pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (M.O. nr. 874/01.11.2016);
-Lege nr. 197 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (M.O. nr. 874/01.11.2016);
-Ordin nr. 694 al Consiliului Concurenței privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996 (M.O. nr. 882/03.11.2016);