News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 04.11.2016-11.11.2016. 

-Ordin nr. 1260 al Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri privind modificarea anexei nr. 9 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 (M.O. nr. 892/08.11.2016);
-Ordin nr. 3140 al A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" (M.O. nr. 893/08.11.2016);
-Ordin nr. 3006 al A.N.A.F. privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr. 894/08.11.2016);
-Ordinul nr. 2121 al M.M.A.P. privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul silviculturii (M.O. nr. 902/09.11.2016);