News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 25.11.2016-02.12.2016. 

-Legea nr. 233 privind parteneriatul public-privat (M.O. nr. 954/25.11.2016);
-Ordinul nr. 3396 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice (M.O. nr. 954/25.11.2016);
-Hotărârea nr. 862 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă (M.O. nr. 955/25.11.2016);
-Ordonanţa de urgenţă nr. 85 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (M.O. nr. 957/28.11.2016);
-Hotărârea nr. 876 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" (M.O. nr. 960/28.11.2016);
-Hotărârea nr. 877 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale (M.O. nr. 963/28.11.2016);
-Hotărârea nr. 881 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat (M.O. nr. 964/29.11.2016);