News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 02.12.2016-09.12.2016

-Ordinul nr. 3454 al A.N.A.F.privind aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice (M.O. nr. 968/29.11.2016);
-Ordinul nr. 5387 al M.E.N.C.S. privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011(M.O. nr. 970/05.12.2016);
-Hotărârea nr. 866 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (M.O. nr. 972/05.12.2016);
-Ordonanţa de urgenţă nr. 84 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (M.O. nr. 977/06.12.2016);
-Legea nr. 247 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (M.O. nr. 983/07.12.2016);
-Legea nr. 248 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (M.O. nr. 983/07.12.2016);
-Hotărârea nr. 867 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (M.O. nr. 985/07.12.2016);