News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 09.12.2016-16.12.2016

-Ordinul nr. 1302 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017 (M. O. nr. 1005/14.12.2016);
--Ordonanța de urgență nr. 96 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății (M.O. nr. 1009/15.12.2016);
-Ordin nr. 104 al A.N.R.D.E. privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013 (M.O. nr. 1011/16.12.2016);
- Ordin nr. 105 al A.N.R.D.E. privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 (M.O. nr. 1011/16.12.2016);
-Ordinul nr. 2.228 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice (M.O. nr. 1012/16.12.2016).