News CCI Brasov

Modificări legislative cu impact asupra mediului de afaceri

(0 voturi)
Modificări legislative cu impact asupra mediului de afaceri

Vă prezentăm cele mai recente modificări legislative pentru mediul de afaceri! 

Vineri, 06 Ianuarie 2017, au apărut în Monitoarele Oficiale nr 15 și nr. 16, trei acte normative foarte imporatante pentru mediul de afaceri. Astfel, 

A. În M. O. nr. 15:
1) Legea nr. 1 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Printre cele mai importante taxe care vor fi eliminate începând cu data de 01 februarie 2017, enumerăm:- taxele percepute de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la constituirea unei entităţi, fie ea cu personalitate juridică (SRL, SRL-debutant etc) sau fără personalitate juridică (PFA, întreprindere individuală/familială), - timbrul de mediu, - taxa pentru cazierul fiscal şi cel judiciar, - taxa radio-T.V, - taxa pentru publicarea în Monitorul Oficial a anunţurilor persoanelor fizice pentru pierderi de acte sau schimbări de nume, - taxa pentru apostilarea şi supralegalizarea actelor oficiale şi taxa suplimentară pentru eliberarea paşapoartelor.
2) Hotărârea nr. 1 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Salariul minim brut va creşte de luna viitoare de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, pentru un program complet de lucru de 166 de ore, în medie, pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră. Înseamnă că salariatul plătit cu minimul pe economie va primi lunar suma netă de 1.065 de lei, cu 140 de lei mai mult decât încasează în prezent.
Angajatorii care vor stabili un salariu de bază mai mic decât cel minim vor putea fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 300 și 2.000 de lei, pentru fiecare contract individual de muncă ce se încadrează în acest context.
B. În M.O. nr. 16:
1) Ordonanţa de urgenţă nr. 3 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Cele mai importante prevederi sunt:
-este prevăzut un nou sistem de impozitare pentru microîntreprinderi:
-plafonul până la care o persoană juridică se poate înscrie ca microîntreprindere, a crescut de la 100.000 de euro, aşa cum a fost de la 1 ianuarie 2016, la 500.000 de euro. Prin urmare, începând cu 1 februarie 2017, va fi considerată microîntreprindere persoana juridică care în exercițiul financiar anterior nu a depășit venituri de 500.000 euro;
-dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere va realiza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale va fi de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plăti impozit pe profit de 16%;
-de-acum încolo, firmelor organizate ca microîntreprinderi le este aplicată o cotă de impozitare de 1% sau 3%, după cum urmează:
• cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile ce au cel puţin un salariat;
• cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu au nici măcar un salariat;
- sunt scutiți de plata impozitului pe venitul din salarii, salariații încadrați pe o perioadă de 12 luni, pentru angajatori cu activități sezoniere;
- se abrogă plafonul de 5 x salariul mediu brut ca sumă maximă la care se calculează contribuția de asigurări sociale pensii pentru persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor;
- pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente sau pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, se pastrează plafonul maximal de 5 x salariul mediu pentru care se datorează contribuția la asigurări sociale de pensii.
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV va organiza seminarii pe aceste teme, care vor fi prezentate de specialiști în domeniul fiscal pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri.