News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 06.01.2017-13.01.2017. 

-Lege nr. 1 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. O. nr. 15/06.01.2017);

-Hotărâre nr. 1 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (M. O. nr. 15/06.01.2017);

-Ordonanţa de urgenţă nr. 2 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (M. O. nr. 15/06.01.2017);

-Ordonanţa de urgenţă nr. 3 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. O. nr. 15/06.01.2017);

-Ordinul nr. 1002 al M.A.D.R. privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" (M. O. nr. 20/09.01.2017);

-Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator (M.O. nr. 22/09.01.2017);

-Ordinul nr. 2416 al M.M.A.P. privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (M.O. nr. 28/10.01.2017);

-Ordinul nr. 1550 al A.N.C.P.I. privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 (M.O. nr. 30/11.01.2017);

-Instrucţiunea nr. 1 emisă de Agenția Națională de Achiziții Publice în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr. 32/11.01.2017);

-Ordinul nr. 6155 al M.E.N.C.S. privind derularea Programului naţional "2017 - Anul învăţământului profesional şi tehnic în România" (M.O. nr. 35/11.01.2017);