News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 17.02.2017-24.02.2017. 

-Ordinul nr. 166 al M.M.J.S. privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora, a evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați în comisiile de examinare (M.O. nr. 130/20.02.2017);

-Hotărârea nr. 58 pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes național sau local și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice (M.O. nr. 138/23.02.2017);

-Ordinul nr. 3262 privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România (M.O. nr. 138/23.02.2017).