News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 30.03 -14.04.2017.

-Ordinul nr. 2578 al M.D.R.A.P și F.E. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pe teritoriul acoperit de Investiția teritorială integrată Delta Dunării prin Programul regional 2014-2020 (M.O. nr. 251/11.04.2017);
-Legea nr. 54 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol (M.O. nr. 253/12.04.2017);
-Legea nr. 56 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M.O. nr. 253/12.04.2017);
-Legea nr. 55 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animal (M.O. nr. 256/12.04.2017);
- Legea nr. 39 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (M.O. nr. 219/30.03.2017);
-Hotărârea nr. 156 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII (M.O. nr. 220/30.03.2017);
-Legea nr. 41 pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (M.O. nr. 226/03.04.2017);
-Legea nr. 43 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de architect (M.O. nr. 226/03.04.2017);
-Ordinul nr. 31/2582 al M.A.D.R. si Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (M.O. nr. 226/03.04.2017);
-Ordinul nr. 2400 al Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM"(M.O. nr. 226/03.04.2017);
-Ordinul nr. 198/1938 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale - privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 229/04.04.2017);
-Ordinul nr. 3556 al M.E.N. privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2017-2018 (M.O. nr. 231/04.04.2017);
-Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor din 29.03.2017 (M.O. nr. 231/04.04.2017);
-Hotărârea nr. 187 pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activități care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor (M.O. nr. 232/05.04.2017);
-Ordinul nr. 3554 al M.E.N. privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual (M.O. nr. 232/05.04.2017);
-Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual din 29.03.2017 (M.O. nr. 232/05.04.2017);
-Ordonanța de urgență nr. 29 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 235/05.04.2017);
-Hotărârea nr. 188 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar (M.O. nr. 240/06.04.2017);
-Ordinul nr. 543 al M.F.P. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial
(M.O. nr. 243/07.04.2017);