News CCI Brasov

Consultare privind învățământul dual

(0 voturi)
Consultare privind învățământul dual

Consultarea mediului de afaceri cu privire la stabilirea ofertei educaționale și a numărului de locuri de școlarizare pentru învătământul dual. 

Vă informăm cu privire la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului Educației Naționale OMEN 3556/2017 și a Metodologiei – cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul dual pentru calificari profesionale.