News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,în intervalul 14.04.2017-21.04.2017

-Ordinul nr. 264/464 al ministrului Turismului și ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități (M.O. nr. 266/14.04.2017);
-Hotărârea nr. 223 pentru modificarea și abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe și tarife (M.O. nr. 268/18.04.2017);
-Hotărârea nr. 229 privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare (M.O. nr. 272/19.04.2017);
-Ordinul nr. 97 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"(M.O. nr. 280/21.04.2017);