News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 21.04.2017-28.04.2017

- Ordinul nr. 2632 al M.D.R.A.P şi F.E. privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții (M.O. nr. 285/24.04.2017);
- O.U.G. nr. 32 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (M.O. nr. 288/24.04.2017);
- Ordinul nr. 3780 al M.E.N. privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual din cifra de școlarizare aprobată pentru anul școlar 2017-2018 (M.O. nr. 296/26.04.2017);
- Legea nr. 76 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 (M.O. nr. 297/26.04.2017);
-Instrucțiunea nr. 2 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 și art. 192 lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (M.O. nr. 300/27.04.2017);
-Legea nr. 79 pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social (M.O. nr. 305/28.04.2017);
-Ordinul nr. 502 al M.A.C.A. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. nr. 305/28.04.2017);
-Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din 13.04.2017(M.O. nr. 305/28.04.2017);
-Ordinul nr. 31 al A.N.R.E. pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice (M.O. nr. 305/28.04.2017).