News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,în intervalul 02.05.2017-05.05.2017 

- Ordinul nr. 106 al M.A.D.R. pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (M.O. nr. 311/02.05.2017);
-Ordinul nr. 107 al M.A.D.R. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" (M.O. nr. 311/02.05.2017);
- Legea nr. 82 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (M.O. nr. 313/02.05.2017);
- Legea nr. 83 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (M.O. nr. 313/02.05.2017);
-Legea nr. 86 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (M.O. nr. 313/02.05.2017);
-Ordinul nr. 625 al M.M.J.S. pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017 (M.O. nr. 316/03.05.2017);
-Hotărârea nr. 284 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 319/03.05.2017);
-Ordinul nr. 1024 al A.N.A.F. privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii (M.O. nr. 321/03.05.2017);
-Ordinul nr. 3792 al M.E.N. pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2017-2018 (M.O. nr. 322/03.05.2017);
-Legea nr. 93 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene (M.O. nr. 327/05.05.2017);