News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 26.05.2017-08.06.2017. 

-Ordinul nr. 1546 al A.N.A.F. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" (M.O.nr. 401/29.05.2017);
-Hotărârea nr. 343 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora (M.O.nr. 406/30.05.2017);
-Hotărâre nr. 337 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României (M.O.nr. 411/31.05.2017);
-Legea nr. 133 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (M.O.nr. 421/07.06.2017);
-Ordonanța de urgență nr. 39 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M.O.nr. 422/08.06.2017);
-Ordinul nr. 167 al M.A.D.R. pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 "Investiții productive în acvacultură - eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei" din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (M.O.nr. 422/08.06.2017);
-Ordinul nr. 177 al M.A.D.R. pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (M.O.nr. 422/08.06.2017);
-Ordinul nr. 158 al M.A.D.R. pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 "Creșterea potențialului siturilor de acvacultură" din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (M.O.nr. 425/08.06.2017);
-Ordin nr. 665 al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 839/2016 (M.O.nr. 426/08.06.2017);
- Ordin nr. 666 al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 (M.O.nr. 426/08.06.2017);