News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 09.06.2017-16.06.2017 

-Ordinul nr. 182 al M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanțate prin măsura 20 "Asistență tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O.nr. 427/09.06.2017);
-Ordinul nr. 692 al M.A.C.A. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation - Romania" (M.O.nr. 431/12.06.2017);
-Anexa la Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation - Romania" din 06.06.2017 (M.O.nr. 431/12.06.2017);
-Ordinul nr. 58 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor și permisul de conducere (M.O.nr. 431/12.06.2017);
-Legea nr. 132 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (M.O.nr. 431/12.06.2017);
-Ordinul nr. 166 al M.A.D.R. pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.12 "Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor" din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (M.O.nr. 437/13.06.2017);
-Ordonanța de urgență nr. 42 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal (M.O.nr. 438/13.06.2017);
-Ordonanța de urgență nr. 40 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (M.O.nr. 440/14.06.2017);
-Ordinul nr. 168 al M.A.D.R. pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii II.4 "Investitii productive in acvacultura - cresterea eficientei energetice, energie regenerabila" din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 (M.O.nr. 440/14.06.2017);
-Ordinul nr. 170 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera b "Achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură" din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (M.O.nr. 442/14.06.2017);
-Ordinul nr. 223 al IGSUpentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (M.O.nr. 443/14.06.2017);
-Metodologia privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din 17.05.2017(M.O.nr. 443/14.06.2017);
-Legea nr. 134 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (M.O.nr. 445/15.06.2017);