News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,în intervalul 16.06.2017-23.06.2017

-Ordinul nr. 601 al M.T. pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 995/2011 (M.O.nr. 455/19.06.2017);
- Hotărârea nr. 404 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (M.O.nr. 457/19.06.2017);
-Legea nr. 140 pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (M.O.nr. 461/20.06.2017);
-Ordinul nr. 895 al M.F.P. pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (M.O.nr. 463/21.06.2017);
-Ordinul nr. 894 al M.F.P. privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial (M.O.nr. 467/21.06.2017);
-Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017 al M.F.P./M.M.J.S/M.E.N./M.C.S.I. privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (M.O.nr. 468/22.06.2017);
-Ordinul nr. 191 al M.A.D.R. pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții (M.O.nr. 471/22.06.2017);