News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 04.08.2017-11.08.2017

-O.U.G. nr. 52 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O.nr. 644/07.08.2017);
-O.U.G. nr. 53 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O.nr. 644/07.08.2017);
-O.U.G. nr. 55 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (M.O.nr. 644/07.08.2017);
-Ordinul nr. 2326 privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță (M.O.nr. 649/08.08.2017);
-Ordonanța nr. 8 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (M.O.nr. 649/08.08.2017);
-Hotărârea nr. 558 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism (M.O.nr. 653/08.08.2017);
-Ordinul nr. 273 al M.A.D.R. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O.nr. 660/10.08.2017);
-Ordonanța nr. 9 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (M.O.nr. 660/10.08.2017);
-Hotărârea nr. 570 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (M.O.nr. 662/10.08.2017);
-Hotărârea nr. 571 privind stabilirea condițiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum și condițiile de transmitere a informațiilor referitoare la aceste contribuții (M.O.nr. 663/11.08.2017);