News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 11.08.2017-18.08.2017 

-Ordinul nr. 5559 al M.D.R.A.P și F.E. privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional (M.O.nr. 664/11.08.2017);
-Ordinul nr. 1066 al M.M.A.C.A.A. privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare (M.O.nr. 667/16.08.2017);
-Instrucțiunea nr. 3 a Agenției Naționale pentru Achiziții privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale (M.O.nr. 673/17.08.2017);
-Ordinul nr. 117 al O.S.I.M. pentru aprobarea Instrucțiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești (M.O.nr. 675/18.08.2017);
-Instrucțiunile privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești din 26.07.2017(M.O.nr. 675/18.08.2017);
-Ordinul nr. 5591 al M.D.R.A.P și F.E. pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2.112/2013 (M.O.nr. 676/18.08.2017);