News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 25-31.08.2017

-HOTĂRÂRE nr. 598 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanent (M.O.nr. 693/28.08.2017);
-Ordinul nr. 77 al A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi (M.O.nr. 697/29.08.2017);
-Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi din 18.08.2017(M.O.nr. 697/29.08.2017);
-Ordinul nr. 294 al M.A.D.R. privind recunoașterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin și produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018 (M.O.nr. 697/29.08.2017);
-Acordul interprofesional pentru struguri de vin, vin și produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018, din 24.08.2017 (M.O.nr. 697/29.08.2017);
-Ordinul nr. 296/2327 al M.A.D.R. și M.F.P. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (M.O.nr. 699/30.08.2017);
-Ordinul nr. 5744 al M.D.R.A.P.și F.E. privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții (M.O.nr. 704/31.08.2017);
-Ordonanța nr. 20 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene (M.O.nr. 705/31.08.2017);
-Ordonanța nr. 22 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (M.O.nr. 705/31.08.2017);
-Ordonanța nr. 23 privind plata defalcată a TVA (M.O.nr. 706/31.08.2017);
-Ordonanța nr. 25 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O.nr. 706/31.08.2017);
-Ordonanța nr. 26 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice (M.O.nr. 706/31.08.2017);
-Ordonanța nr. 27 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (M.O.nr. 706/31.08.2017);
-Ordonanță nr. 30 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal (M.O.nr. 708/31.08.2017);