News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 01.09.2017-08.09.2017

-Ordinul nr. 431 al Consiliului Concurenței pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice (M.O.nr. 713/04.09.2017); Anexa - Regulamentul privind concentrările economice din 20.07.2017 (M.O. Partea I, nr. 713 bis);
-Ordinul nr. 5687/1799 al M.F.P, M.D.R.A.P. și F.E. pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 (M.O.nr. 713/04.09.2017);
-Ordinul nr. 1535 al M.M.J.S privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție (M.O.nr. 714/04.09.2017); Anexa-Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție, din 03.08.2017); (M.O. Partea I nr. 714 bis);
-Hotărârea nr. 618 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013; (M.O.nr. 714/04.09.2017);
-Ordinul nr. 1024/1582/934 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" (M.O.nr. 716/05.09.2017);
-Ordinul nr. 2343 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O.nr. 717/05.09.2017);
-Ordinul nr. 2326/2855 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O.nr. 717/05.09.2017);