News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 08.09.2017-15.09.2017

-Ordinul nr. 2379 al M.F.P. pentru modificarea și completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 (M.O. nr. 730/11.09.2017);
-Ordinul nr. 1293 al M.T. pentru aprobarea Normelor privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și a podurilor (M.O. nr. 732/12.09.2017);
-Ordinul nr. 304 al M.A.D.R. privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole (M.O. nr. 738/14.09.2017);
-Ordinul nr. 1171 al A.N.C.P.I. privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 (M.O. nr. 738/14.09.2017);
-Ordinul nr. 82 al A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale (M.O. nr. 739/14.09.2017);
-Ordinul nr. 275/5863 al M.A.D.R. pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (M.O. nr. 740/14.09.2017);
-Ordinul nr. 274/5864 al M.A.D.R. și F.E. pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (M.O. nr. 740/14.09.2017);
-Ordinul nr. 2376 al M.F.P. pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de TVA, prev. la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 745/15.09.2017);