News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 22.09.2017-29.09.2017 

-ORDIN nr. 2.412 al M.F.P. pentru modificarea art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 324/2016 (M.O. nr. 762/25.09.2017);
-HOTĂRÂRE nr. 679 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune (M.O. nr. 762/25.09.2017);
-Ordinul nr. 2743 al A.N.A.F. pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA" (M.O. nr. 763/26.09.2017);